Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år9: Geometri

Skapad 2016-08-22 15:25 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi kommer att jobba med området geometri (Matte Direkt åk9, kapitel 3) v.34-41.
Grundskola 9 Matematik

 • En sträcka (linje) har en dimension - längd.
 • En yta har två dimensioner - längd och bredd.
 • En kropp har tre dimensioner - längd, bredd och höjd.

 

Innehåll

Mål

Syftet med det här området är att du ska utveckla dina förmågor i matematik och vi fokuserar framför allt på:

- begrepp

- problemlösning

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

- förstå vad volym är för något

- ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar, till exempel rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid

- använda olika enheter för volym

- beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid

- beräkna arean av en begränsningsyta

- förstå area- och volymskala

- förstå och räkna med likformighet

 

Begreppen:
- platonsk kropp

- rymdgeometrisk kropp

- basyta

- sidoyta

- prisma

- rätblock

- kub

- cylinder

- kon

- pyramid

- klot

- hörn

- kant

- kubikmeter

- liter

- månghörning

- begränsningsyta

- mantelyta

- längdskala

- areaskala

- volymskala

- likformighet

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning kommer att ske av din förmåga att:

- lösa problem (genom att använda de metoder vi lärt oss och kontrollera rimlighet)

- förstå och använda matematiska begrepp

 

Bedömningen kommer att ske genom att du aktivt deltar på lektionerna vid gemensamma genomgånger, par övningar, enskillt arbete och på provet v.41 (preliminärt).

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vecka 34-37 Grundkurs (grön kurs) och diagnos

E-nivå: 1,2,4,7-16,20-27,29,35,36,40,41
Mer än E-nivå: 31,32,37,39,43,49

 

Vecka 38 -39 Fortsätt att räkna på blå eller röd kurs

Blå kurs

Alla uppgifter är på E-nivå
1-11,13-23,27,28

Röd kurs
Mer än E-nivå:2,3,5,7,8,14,16,17,

 

Vecka 40 Repetition/kluringar

Extra kluring nr 20 fall A, fall B, fall C, fall D (ingår ej bland utvalda uppgifter)

Arbetsblad

Quiz (magisterevasmatteblogg)

 

Vecka 41 prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: