Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 3

Skapad 2016-08-22 15:25 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Biologi
Under detta arbete kommer du lära dig mer om människokroppen.

Vi ska jobba med kroppen, våra sinnen och vår hälsa. Du ska lära dig kroppsdelar och vad din kropp behöver för att må bra. Vi ska också prata om våra sinnen och hur man sköter sin hygien.

Innehåll

Vad ska bedömas?

Du ska kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter.

Du ska kunna berätta om våra fem sinnen.

Du ska kunna förklara och samtala om hälsa, alltså om vad som påverkar hur vi mår.

Du ska delta i övningar vi gör tillsammans.

Du ska anteckna, med text och bilder, om kroppen.

Inledning

 

Vi ska arbeta med:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Kroppsdelarna
Jag kan kroppsdelarna som vi gått igenom.
Jag kan kroppsdelarna som vi gått i genom och vad de har för uppgift/funktion.
Sinnena
Jag vet vilka de fem sinnena är.
Föklara vilka de fem sinnena är och vad de används till.
Hälsa
Jag vet att det finns saker som påverkar vår hälsa.
Jag vet att det finns saker som påverkar vår hälsa och kan säga några sådana saker.
Övningar
Jag deltar i i de olika övningarna.
Jag deltar i övningarna och de efterföljande diskussionerna.
Kroppsdelar på engelska
Jag kan härma och läsa några kroppsdelar på engelska.
Jag kan några kroppsdelar på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: