Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och tryck 8AB och CD

Skapad 2016-08-22 15:29 i Gylle skola Borlänge
Pedagogisk planering för arbetsområdet kraft, rörelse och tryck
Grundskola 7 – 9 Fysik

Har du någon gång undrat över varför det kittlar i magen när du åker karusell? Om du står upp i en buss, varför åker du bakåt i bussen när den startar? Varför är vattentornen så höga?

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om olika krafter och hur de hänger ihop med rörelser. Du kommer också att få lära dig vad som menas med tryck och hur tryck i vätskor och gaser fungerar.

Innehåll

Tidsplan

Arbetsområdet sträcker sig över 5 veckor och planeras att avslutas vecka 45. Tänk på studieteknik och att du regelbundet tar hem boken och läser/lyssnar igenom det vi har arbetat med under den aktuella veckan. Du kommer att få en ungefärlig tidsplanering lektion för lektion.

Mål

Du kommer att få lära dig om olika krafter och hur de mäts, att det är skillnad på massa och tyngd. Du kommer att få lära dig om olika slags rörelser, vad som menas med tröghet och hur kraft och rörelse hänger ihop.Du kommer att få lära dig vad som menas med tryck och hur fasta material påverkas av tryck. Du kommer att få lära dig om tryck i vätskor och i gaser.

Några viktiga ord och begrepp som är centrala i arbetsområdet är

Kraft, massa, tyngd, friktion, tyngdpunkt, stödyta, tröghet, fritt fall, tryck, densitet, kommunicerande kärl, 

Arbetssätt, metod och material

 Vi kommer att utgå från fysikboken Spektrum, kapitel 6 och 7. Det finns även andra fysikböcker i klassrummet, som du kan använda. 
Jag kommer att ha muntliga genomgångar och samtidigt använda mig av whiteboardtavlan, för att utveckla och förklara teorin. Det är viktigt att du är delaktig genom att lyssna och ställa frågor/vara med i diskussioner. Skriv gärna av anteckningarna på whiteboardtavlan eller fotografera dem.
Vi kommer att utföra enkla försök för att undersöka hur kraft och rörelse hänger ihop och hur tryck på fasta material, i vätskor och gaser fungerar. Delta aktivt i din grupp och gör hellre några få försök grundligt än att skynda igenom så mycket ni kan.
Vi kommer att se filmer som tar upp olika aspekter om kraft, rörelse och tryck och du kommer att få arbeta med olika slags uppgifter för att träna på dina kunskaper. Boken finns hos Inläsningstjänst, så att du kan lyssna på boken.  

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du förklarar begrepp och hur väl du utför försök. Den sista veckan kommer du att få göra ett prov, där du får visa dina kunskaper och hur väl du kan förklara olika fysikaliska samband med hjälp av fysikaliska begrepp, modeller och teorier. Betygssättningen sker efter kunskapskraven för de olika betygen i fysik, som vi har tittat på tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: