Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 5

Skapad 2016-08-22 15:56 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att prova på olika fysiska aktiviteter där vi tränar kondition, koordination och samarbetsförmåga.
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Vi kommer att prova på olika fysiska aktiviteter där vi tränar kondition, koordination och samarbetsförmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- förstå hur din livsstil påverkar din hälsa
- utföra olika övningar med god balans och kontroll
- delta i lekar och bollspel och följa uppgjorda reglerKopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:

Vi bedömer din förmåga att:
- delta i lekar, spel och olika idrotter som innefattar olika motoriska grundformer
- följa regler och samarbeta i spel och lekar
- röra dig till musik
- simma 200 m varav 50 m i ryggläge
- kunna beskriva hur man förebygger skador
- hantera en nödsituation i vatten och på is
- planera och leda del av lektion

- vistas ute i naturen och där anpassa dig till allemansrätten

- använda en karta


Hur ska detta bedömas:

Regelbundna observationer under våra idrottslektioner och friluftsdagar

Kopplingar till läroplan

 • Idh  A 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  A 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Undervisning och arbetsformer

- olika bollsporter
- olika danser och rörelser till musik
- friidrott
- redskapsgymnastik
- lekar och olika samarbetsövningar
- simning och livräddning
- skridskor och isvett
- samtal kring olika begrepp och hur man kan jobba förebyggande mot skador
- olika hinderbanor, redskapsbanor och styrketräningsbanor
- olika konditionsövningar

- träna orientering

- prata om allemansrättenKopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: