Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL - att skriva sig till läsning

Skapad 2016-08-22 15:59 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Under åk 1 kommer vi att arbeta med ASL - att skriva sig till läsning.
Grundskola 1 Svenska

Under åk 1 kommer vi att arbeta med ASL- att skriva sig till läsning. Vi kommer att arbeta i stationer både gemensamt och individuellt. Genom detta arbetsätt kommer vi bland annat att lära oss att framställa texter via ipad och dator, öva våra motoriska förmågor. Öva oss på att samarbeta och att följa en arbetsgång.

Innehåll

Arbetsgång

Vi arbetar i olika arbetsstationer. Vi varierar mellan tre och fyra stationer vid varje tillfälle. Uppgifterna väver även in fler ämnen så  som NO och SO, detta genom olika teman på uppgifterna.

Textframställning

 • Planera och diskutera med skrivkompis om vad du ska skriva
 • Skriva på ipad enskilt eller i skrivpar
 • Lyssna på texten du skrivit med talsyntes
 • Bearbeta texten
 • Skriva ut texten och redovisa för lärare, skrivkompis eller klassen beroende på uppgift.

Illustrera

 • Illustrera till den text du skrivit

Motorik

 • Öva din finmotoriska och grovmotoriska förmåga.
 • Bygga, skapa och konstruera med hjälp av lera, kaplastavar, geobräde, magnetbyggsatser mm.

Pyssel

 • Öva din finmotoriska förmåga och din fantasi
 • Mandalabilder
 • Klippa ut och skapa i olika material

 

 

 

Mål med ASL - arbetet

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna ta ansvar för gemensamma och enskilda uppgifter.
 • Klara av att skriva på ipad.
 • kunna sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i texter du skriver.
 • Kunna arbeta efter en arbetsordning.
 • Lära dig alfabetet och alfabetisk ordning
 • Träna finmotorik och grovmotorik.

 

Bedömning

Vi kommer att samtala med dig om hur du kan 

 • alfabetisk ordning
 • skriva på ipad
 • sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i de texter du skriver
 • samarbeta, ta ansvar och följa en arbetsordning

Syfte med arbetsättet ASL

Undervisningen i att skriva sig till läsnings primära syfte är att elevernas läsinlärning ska stimuleras i olika språkliga övningar. Det är ett kreativt och elevaktivt arbetssätt som ska utveckla elevernas förmågor i tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Syfte utifrån Lgr 11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: