Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2016-08-22 16:03 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi
...

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • genomgöra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • några ämnens olika egenskaper.
 • vad en atom är och hur de är uppbyggda
 • vad en molekyl är.
 • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning.
 • vad en kemisk förening är,(jonföreningar/molekylföreningar)
 • det periodiska systemet
 • vad en kemisk reaktion är och kunna skriva några enkla formler.
 • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser.
 • vad en blandning är
 • olika sorters blandningar och deras egenskaper
 • olika lösningsmedel
 • olika separationsmetoder

 

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas,  blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, centrifugera, destillation, kromatografi, 

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, film, samtal och diskussion, laborationer.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa kunskaper om materiens uppbyggnad: hur du kan förklara och visa samband. 
 • Använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller.

 • använda utrustning under laborationer.

 • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport.

 • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta.

 • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor. 

Bedömningen baseras på:

 • Samtal och diskussioner under lektionstid.

 • Utförandet av laborationer.

 • Laborationsrapporter.

 • Prov , datum bestämmer vi tillsammans.

Matriser

Ke
Bedömningsmatris

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Använda begrepp, teorier och modeller
Använda utrustning under laboration
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: