Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2016-08-22 16:25 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 Svenska

Under några veckor kommer vi att arbeta med att läsa och skriva dikter av olika slag.

Ni ska under arbetets gång bekanta er med poesi och dikt. Det innebär både att läsa andras dikter och att skriva egna.

Att uttrycka sig i diktform är annorlunda mot att skriva annan text eftersom man använder färre ord och kan vara friare när man bygger meningar. En del tycker att det gör det lättare och en del tycker att det är ovant och därför svårare.

Innehåll

Arbetssätt

 

- öva på att läsa, förstå och reflektera kring några olika dikter 

- skriva dikter i olika former t.ex, rim, haiku, alliteration och fri dikt

- arbeta med bilder och ev. musik som inspiration 

- arbeta med enklare diktanalys efter givna frågor, enskilt och i grupp

- lära er lyrikens språk och begrepp

 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Bedömning

- Analys av en dikt utifrån mall

- Minst 4 olika dikter, där du använder olika stilistiska drag (t ex alliteration, anafor, metafor, slutrim, haiku, fri form).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: