Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi i minecraft åk 9 fysik ht 16

Skapad 2016-08-22 16:34 i Ekdalaskolan Härryda
Vi arbetar med energiomvandlingar och energikällor kopplade till minecraftprojektet Landvetter södra.
Grundskola 9 Fysik

Vi arbetar med olika energiformer och energikällor för att i minecraftprojektet kunna ha dessa glasögon på oss när vi tar oss ann projektet.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar med de olika energiformerna: mekanisk energi, värmeenergi, kärnenergi, strålningsenergi, kemisk energi och elektrisk energi.

Vi ska titta på hur olika former av energi omvandlas till andra former.

Olika energikällor samt dess för- och nackdelar kommer vi lära oss mer om.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Hur ska vi arbeta?

 Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • läsa texter
 • leta egen information
 • se film
 • diskutera
 • arbeta med frågor

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 Ni kommer ha stort inflytande över minecraftprojetet där era funderingar, tankar och idéer kommer att vara i centrum. Ni kommer basera ert projekt på de ämneskunskaper ni skaffar er. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ni visar kontinuerligt på lektionstid vad ni lär er allt mer om.

Visa det ni kan vid diskussioner, frågor och inlämnande av uppgifter.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  C 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
 • Fy  C 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  C 9
  Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  C 9
  Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  A 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Fy  A 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  A 9
  Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Veckoplanering

Under v. 34-38 arbetar vi med texten på kapitel 14 i fysik spektrum (äldre upplagen)

Därefter väver vi in de nya kunskaperna i minecraftprojektet fram till och med v. 43.

Efter höstlovet kommer vi fördjupa oss på energiområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: