Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och grupptillhörighet

Skapad 2016-08-22 17:25 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskola
Under den första perioden på förskolan skall vi arbeta med trygghet och grupptillhörighet för att skapa en trygg och nyfiken barngrupp. Vi strävar mot att alla barn känner tillit till pedagogerna och finner mod att utvecklas.

Innehåll

 Område: 

Värdegrund

Avdelningens mål:

Vi strävar efter att skapa en trygghet och nyfikenhet i barngruppen samt en självständighet hos barnen och att dem litar på sin egna förmåga, Ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende samt att varje barn ska få känna sig som en trygghet i gruppen.

 

Bakgrund

Inför HT-16 är det en ny sammansättning av barn samt ny pedagogisk miljö på Prästkragen. Därför har vi valt överenskommelsen trygghet med samtliga barn. Vi anser att vi genom en god trygghet kan utveckla vidare barnens förmågor på bästa sätt.

Hur:
Vi skapar denna trygghet genom att vara närvarande som pedagoger, på barnens nivå, erbjuda en tydlig och planerad vardag, planerad efter barnens intressen. Vi erbjuder barnen fasta aktiviteter såsom morgonsamling som fokuserar på individ och grupp, fasta platser vid måltiden samt kontinuerliga besök av samma parker utomhus. Detta för att ge barnen möjlighet att känna trygghet i vardagen och på så sätt enklare skapa sig trygghet i sig själva och gruppen. Allt detta är presenterat mer tydligt i vår minutplanering som vi följer för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar och att känna att vi pedagoger kan leda dem genom vardagen på ett tydligt och motiverande sätt. Utöver detta arbetar vi med gruppstärkande lekar såväl utomhus som inomhus.

Efterarbete:

Vi skriver lärloggar där barnen i efterhand kan reflektera och resonera kring sitt lärande. Genom våra ALM och vår reflektionstid kan vi se tillbaka på denna period och utveckla momenten samt ha som grund när vi planerar nästa tema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: