Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål för Hösttermin - Trygghet på Solrosen.

Skapad 2016-08-22 17:39 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskola
Trygghetsperiod Solrosen

Innehåll

Höstterminens mål 2016 är trygghet och materialkännedom.

Så här kommer vi arbeta med detta mål på Solrosen.

Vi är 12 stycken barn och 3 pedagoger på Solrosen. I Augusti månad har vi 4 stycken nya barn och 1 i September.

Vi skapar tryggheten genom att barnen får veta hur deras vardag ska se ut genom bildstöd och genom fasta rutiner. Vi pedagoger på Solrosen är på barnens nivå så barnen får möjligheten till att röra på sig i rummet men ändå vet att vi finns i närheten.

Alla barn ska ha ett trygghetsobjekt som består av bilder på vårdnadshavare, ev syskon, husdjur. Detta collage plastas in på förskolan och hängs upp så barnet kan hämta och titta på det vid behov. Vi kopplar då övergången mellan förskola och hem.

 

Förberedelser:

Vi tar emot barnen och föräldrar på ett professionellt och välkomnande sätt så dagen börjar bra för barn och förälder.

Vi förbereder så att alla barn har bild på sig själva på deras hylla i hallen. Bild vid deras bestämda plats vid matbordet samt vid deras låda vid toaletten.

 Vi gör en detaljplanering över vår verksamhet under trygghetsperioden. (Vem gör vad)

AKTIVITETER: Vi märker upp hyllor och lådor med foto på vardera sak. Var sak på sin plats.

Fasta rutiner på avdelningen som t. ex samling, sångsamling, fasta sittplatser vid måltider.

Vi har gruppstärkande aktiviteter såsom Rörelse, skapande, medvetet pedagogisk fri lek.(Närvarande pedagog som visar på hur man leker och eller startar leken)

Vi pedagoger strävar efter att stärka barnens självkänsla i gruppen. Att få en lugn och harmonisk barngrupp där varje barn kan utveckla sitt eget jag.

 

 

Efterarbete:

5 v arbete

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: