Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2016-08-22 17:58 i Heby skola F-6 Heby
Undervisningen i matematik baseras på matematikmaterialet Favorit matematik åk 2 med gemensamma genomgångar och arbete. Utöver detta kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. Vi kommer att laborera, föra matematiska resonemang samt testa olika lösningsstrategier. Eleverna kommer att jobba både självständigt och i mindre och större grupper. Vi kommer också att jobba med praktisk matte både ute och inne.
Grundskola 2 Matematik

Du ska få träna på talen mellan 0-100. Du ska få jobba med hur tal är uppbyggda med tiotal och ental. Du kommer att få jobba med addition och subtraktion med tiotalsövergångar i talområdet 0-20. Du ska få träna addition och subtraktion i talområdet 0-100.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 

2. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

3. Konkretiserade mål:

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda matematiska begrepp samt se hur de hänger ihop med varandra.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa problem.
 • med hjälp av matematiken förklara för andra det du kommit fram till under arbetets gång.

4. Bedömning:

 Vi kommer att bedöma:

 • hur du använder dig av områdets begrepp (addition, subtraktion, ental och tiotal)
 • hur du kopplar ihop begreppen med rätt symbol (addition +, subtraktion -)
 • din förmåga att dela upp tal i tiotal och ental.
 • hur du arbetar teoretiskt i din mattebok och klarar av att lösa uppgifter.
 • din förmåga att räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20. (ex. 8+5, 13-4)
 • din förmåga att räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergångar i talområdet 0-100. (ex. 54-32, 24+35)
 • din förmåga att använda likhetstecknet på rätt sätt så det blir lika mycket på båda sidorna.
 • hur du deltar i diskussioner/samtal i helklass samt i mindre grupp.

5. Undervisning

Vi kommer att:

 • Arbeta i matteboken Favorit 2A kap 1.
 • Ha muntliga genomgångar tillsammans inför varje nytt område. Där kommer vi diskutera igenom nya metoder och sätt att tänka. Vi kommer också att gå igenom nya begrepp och vad det betyder.
 • Jobba praktiskt både med den egna kroppen och med laborations material.
 • Spela spel
 • Arbeta med räknesagor.
 • Redovisa våra tankar genom att rita, skriva och berätta.
 • Ha matematik i naturen.

 

6. Tillämpningsuppgift:

I slutet av arbetsområdet får du individuellt göra en diagnos som handlar om det vi jobbat med. Du får också göra en egen bedömning av ditt arbete. Resultatet av diagnosen samt din egna självbedömning och ditt arbete under detta avsnitt avgör vad du behöver träna mer på samt få mer utmaning i.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: