Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta och klimat

Skapad 2016-08-22 19:47 i Östergårdsskolan Halmstad
Att arbeta med kartor: Lära sig hitta utifrån gradnätet, sänka skepp utifrån gradnätsprincip. Tropiska, subtropiska, tempererade och polarzonen. Att arbeta med klimatzoner utifrån frågorna i boken.
Grundskola 7 Geografi
Att arbeta med kartor och klimatzoner för att få en ökad förståelse för hur jorden befolkas.

Uppgifter

 • Planeringen för geografi karta och klimat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9

Matriser

Ge
Geografi år 7

Kartkunskap:

Har fördjupad kunskap om globen och världskartan.
På väg
Kan
Har förståelse för olika kartors utformning.
På väg
Kan

Naturen

Har kunskap om hur människans handlingar påverkar miljön (vattnet).
På väg
Kan
Ha fördjupad kunskap om hurdant klimat det är i olika delar av världen.
På väg
Kan
Vet hur vegetationen ser ut i världen.
På väg
Kan

Människans levnadsvillkor

Har kännedom om att arbets- och levnadsvillkoren ser olika ut beroende på var i världen man lever samt om att det finns olika faktorer som påverkar dessa förhållningssätt.
På väg
Kan
Kan redogöra för förändringar som varit/är i samhället samt visa på den påverkan och förändring detta medfört .
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: