Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 2016, 4A

Skapad 2016-08-22 20:17 i Ljungskileskolan Uddevalla
Fokus läsning och skrivning
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Lokal pedagogisk planering, svenska, år 4 ht 2016

Vi lägger fokus på läsning och egen skrivning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Avsnitt 2

Konkretisering av målen: Detta vill vi att eleverna ska kunna: Läsa en enkel text högt med flyt. Återberätta och kunna svara på frågor kring en läst text. Delta i samtal kring en bok. Skriva en text med röd tråd. Förbättra en text med hjälp av en vuxen. Använda stora och små bokstäver på rätt plats. Använda skiljetecken på rätt plats.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Avsnitt 3

Innehåll: Egen läsning. Läsförståelseövningar. Skrivövningar samt längre skrivprojekt Träna på de vanligaste reglerna för skriftspråk och stavning.

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser

Sv
svenska årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Läsa
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstå det jag läser
Skriva
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och kan ta reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om ett ämne med egna ord så att andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: