Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt

Skapad 2016-08-22 20:38 i Västra Karups skola Båstad
Matematik klass 5. Höstterminen 2016.
Grundskola 5 Matematik
Hur lång är en minut? Hur många timmar har 360 dygn och hur många sekunder går det på 24 timmar? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Tid och räknesätt".

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Uppskatta, jämföra, och mäta tider.
 • Välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar.
 • Utföra multiplikationer med stora tal.
 • Göra överslag och använda miniräknare.
 • Använda strategier vid problemlösning.

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra, med utgångspunkt från läromedlet Prima Formula åk 5, kapitlet Tid och räknesätt.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning.
 • Gå i genom olika strategier vid problemlösning.
 • Kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp.

 

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Välja och använda metod

Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller:

 • Att uppskatta, jämföra och mäta tider.
 • Välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar.
 • Multiplikationer med stora tal.
 • Lösa problem.
 

Beskriva tillvägagångsätt och resonera om rimlighet

Beskriva tillvägagångsätt och titta på svarets rimlighet när det gäller:

 • Problemlösning. 
 • Kommunikationsövningar.
 • Rutinuppgifter.

 

Använda matematiska begrepp

Använda matematiska begrepp:

 • Vid diskussioner.
 • Vid beskrivningar både i tal och skrift.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du gör diagnos 1.
 • Du deltar och är aktiv i den gruppdiskussion (grupp om 4st) som hålls i slutet av arbetsområdet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: