Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-08-22 20:39 i Liljansskolan Falun
Vikingatiden; ämnesövergripande.
Grundskola 4 – 6 Teknik Religionskunskap Historia Biologi Svenska

Under 8, veckor kommer vi att arbeta med Vikingatiden. För att du ska få en helhetsbild av den här tiden och vad det har satt för spår i dagens samhälle griper arbetet över många skolämnen: historia, religion, geografi, svenska, bild och teknik.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar  av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

* få kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar

* förstå hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer

* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället 

* förstå vad tekniken betyder och hur den påverkar människan, samhället och miljön.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges tillfälle att utveckla din förmåga att:

* förstå och kunna berätta om människors liv och reflektera över likheter och skillnader mellan nu och då när det gäller hur samhället såg ut och människors levnadsvillkor,

* få kunskap om och kunna berätta om vikingarnas resor; varför man reste och hur man färdades, och hur resorna påverkade dem och utvecklingen av samhället och deras relationer med andra länder

* redogöra för vikingarnas religion och vilka spår som finns kvar av den i dagens samhälle

* berätta om några källor som ligger till grund för kunskapen om vikingarna (arkeologiska fynd, runstenar, nedtecknade berättelser)

* berätta om hur man skrev på vikingatiden

* berätta om den tidens tekniker för resor, transporter och lagring av mat. 

Arbetssätt

Hur kommer undervisningen se ut?

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar där vi tar upp viktiga begrepp som självhushållning, ting och trälsystemet. Vi kommer också prata om runstenar och hur man skrev på vikingatiden. Vi kommer att se filmer om vikingarna (Rena rama forntiden) och deras gudar (Odens rike). Vi läser Maj Bylocks Drakskeppet för att du ska få en känsla av hur det kan ha varit att vara barn på vikingatiden. Vi kommer att använda historieboken Upptäck Historia.

Du kommer att få arbeta tillsammans med kamrater och på egen hand för att fördjupa dig i områden som du/ni väljer själva. Du kommer att få i uppgift att jämföra hur människor hade det på den tiden med andra historiska perioder och hur det är idag.

Du kommer att få prova gamla tekniker för konservering och transporter.

Du/ni kommer att redovisa ert arbete genom podcast eller film. .

Vi kommer att avsluta temat med att ha en lajvdag som bl.a. innehåller ett stort vikingagille. Denna dag gestaltar du en vikingatida person och "spelar" honom eller henne under hela dagen. Ni kommer att planera olika aktiviter till denna dag som de övriga på skolan ska få testa på.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Vad ska bedömas och hur?

Din förmåga att berätta om vardagslivet samt att reflektera över likheter och skillnader mellan olika tider bedöms genom att du gör skriftliga, muntliga, tecknade och genom podcast/film.  Även dina förberedelser inför lajvdagen och ditt agerande under dagen tas med i bedömningen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: