Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Dilemmasagor Ht 16

Skapad 2016-08-22 20:59 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
I en dilemmasaga får du möta sådant som du kan stöta på även i det verkliga livet. Vad är rätt och vad är fel? Du får diskutera och fundera över olika alternativ till lösningar eller möjliga val.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Vi jobbar med ett arbetsområde som handlar om svåra och knepiga val. I en dilemmasaga får du möta sådant som du kan stöta på även i det verkliga livet. Vad är rätt och vad är fel? Du får diskutera och fundera över olika alternativ till lösningar eller möjliga val.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • Utveckla din fantasi och lust att skapa med språket
 • Utveckla din säkerhet i tal och skrift
 • Träna på att ta ställning och motivera dina val
 • Reflektera, tolka och förstå texter
 • Träna på med ordkunskap, stavning och skiljetecken.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Vi läser och jobbar med dilemmasagor och spindelsagor.
Vi jobbar med ordkunskap (synonymer och motsatser).
Vi jobbar med skiljetecken och stavning .

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi läser, diskuterar och försöker sätta oss in i hur andra kan tänka och känna.
 • Vi läser (tyst o högt) och lyssnar.
 • Vi jobbar med arbetsuppgifter knutna till de texter vi läser.
 • Du  får en egen dilemmasaga att läsa, öva på och återberätta inför din lärare.
 • Vi arbetar med kamratrespons /respons till något din lärare skrivit.

Reflektion

 • Vad utmärker en dilemmasaga?
 • Har du själv ställts inför ett klurigt dilemma någon gång?
 • Vad har du blivit bättre på under arbetet med dilemmasagor?
 • Vad kunde du gjort bättre?

Matriser

Sv SvA
Dilemmasagor Ht-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar god läsförståelse.
Du visar mycket god läsförståelse.
Resonera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån dilemmasagor.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån dilemmasagor.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån dilemmasagor.
Skriva
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med mycket god säkerhet.
Samtal
Du har deltagit i diskussioner om dilemman på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om dilemman på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om dilemman på ett sätt som mycket väl upprätthåller samtalet.
Muntlig redogörelse
Du har återberättat en dilemmasaga med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du har återberättat en dilemmasaga med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du har återberättat en dilemmasaga med mycket väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: