Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland

Skapad 2016-08-23 08:21 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Gemensam genomgång om antiken som avslutas med individuell inlämning.
Grundskola 7 Historia Samhällskunskap
Antikens Grekland ses som Europas vagga/födelse. Vi kommer under detta arbetsområde att lära oss om de kulturarv, tankesätt, aktiviteter och händelseförlopp som lagt grunden för mycket i vårt samhälle idag.

Innehåll

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla kunskaper i historia och samhällskunskap för att utveckla förmåga att:

 

  • Beskriva
  • Jämföra
  • Reflektera

 

ARBETSSÄTT

Vi startar med en kortare genomgång om forna civilisationer och fortsätter därefter med det antika Grekland. Vi utgår huvudsakligen från läroböckerna Levande historia och Religion och liv samt lärarens genomgångar. Vi läser tillsammans och enskilt, svarar på frågor och samtalar om det lästa.

Vi avslutar arbetsområdet med att skriva en inlämningsuppgift. Du får då möjlighet att träna dig att skriva ett ”paper”. Du söker information och fördjupar dig kring ett av följande fem områdena. Har du svårt att få ihop två sidor så kan du välja fler områden.

 

Inlämning fredagen 16 september

 

Demokrati

 

Religion

 

Kultur (teater, böcker)

 

Idrott

 

Vetenskap

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap om antiken genom att lämna in ditt paper och delge ditt kunnande och reflektioner muntligt i grupp i vecka 40. Du ska visa din förmåga att beskriva, jämföra och reflektera utifrån följande:

  • Beskriv hur det var i antikens Grekland utifrån ett av de fem områdena.
  • Jämför med nutiden och reflektera kring likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar.

Uppgifter

  • Paper Antikens Grekland

Matriser

Hi Sh
Antikens Grekland

Rubrik 1

Nivå 1
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi). Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh). Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder (Hi). Du kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt (Hi och Sh).
Nivå 2
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi). Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh). Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder (Hi). Du kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt (Hi och Sh).
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi). Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh). Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder (Hi). Du kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt (Hi och Sh).
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: