Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska årskurs 7 planering höstterminen 2016

Skapad 2016-08-23 08:26 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Tyskkunskaper från sexan byggs på. En hel del handlar om repetition, men också nya kunskaper kommer till, inom bekanta och tidigare obekanta områden. Fokus kommer att ligga bland annat på ordförråd och enkel kommunikation som hör till en skoldag, liksom det ordförråd och den förmåga till interaktion som är nödvändig för att klara sig i en klädaffär i tysktalande land. Under höstterminen kommer det att vara två prov, i samband med vilka eleverna också får tillfälle att visa färdigheter i hör- och läsförståelse samt förmåga att delta i ett enkelt samtal. Betyget omfattar emellertid också lektionsarbete, och eleverna måste komma ihåg att all språkinlärning bygger på att man aktivt tar till sig och använder de kunskaper man redan har då man lär sig nytt. Av dessa anledningar är det mycket viktigt att alla alltid har med sig läroböcker och dator till varje lektion. Undervisningen byggs upp främst utifrån läroböcker, boken som vi använder heter "Genau". Emellertid är det en självklarhet att datorn används i undervisningen, till exempel för att via Internet söka ytterligare fakta runt ett arbetsområde. Vi ska också skaffa oss en överblick över vad som sker i den tysktalande världen, genom att två elever varje vecka förbereder en presentation (på svenska) av nyheter därifrån.

Innehåll

v 34

Lektion 1

Läraren presenteras

Bokutdelning

Skriva ner läxa

Förklaring runt nyheter - till varje vecka förbereder två elever presentation av en nyhet från Tyskland, Österrike eller Schweiz; presentation på svenska

Lek med SuperBis

LÄXA:

 1. Nachrichten - nyheter
 2. das Wetter - vädret
 3. im Norden - i norr
 4. im Süden - i söder
 5. im Osten - i öster
 6. im Westen - i väster
 7. wo ist das? - var ligger det?
 8. langweilig - tråkig
 9. schön - vacker  även trevligt, roligt
 10. ich war - jag var
 11. du warst - du var
 12. er/es/sie war - han/den,det/hon var
 13. wir waren - vi var
 14. ihr wart - ni var
 15. sie/Sie waren - de/ni var

 

 

 

V 35

 

Lektion 1

TB s. 6-7

 • lyssna, läs

I par:

 • övningarna 1, 2, 3 s. 6-7 ÖB

 

Lektion 2

I par: 

 • översätt texten s. 6-7 TB skriftligt
 • 1 och 2 s. 7 TB

Tillsammans:

 • genomgång av allt s. 84 TB

I par:

 • ge varandra räknetal på tyska, lös dem
 • http://www.fashionhype.com hitta priser på klädesplagg, säg dem högt till varandra

 

 

Lektion 3

Presentation nyheter

Förhör

Skriv ner ny läxa

Tillsammans:

s. 89 TB

 • genomgång av allt 
 • vilka prepositioner och vilka andra ord är nya

s. 86 TB

- frågeorden

I par:

 • s. 13 ÖB övning 1 och 2

LÄXA:

 1. meistens - oftast
 2. bleiben - stanna
 3. mit dem Rad fahren - cykla
 4. Glück - tur
 5. am liebsten - helst
 6. angeln - fiska
 7. in den Ferien - på loven
 8. bei - bredvid
 9. toll - kul
 10. mieten - hyra
 11. manchmal - ibland
 12. das Boot - båten
 13. wohin? - vart
 14. woher? - varifrån
 15. wie? - hur

 

 

 

V 36

Lektion 1

s. 8-9 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • obestämd och bestämd artikel i nominativ TB.s. 77, 78
 • övning 1 s. 10-11 ÖB

- personliga pronomen T.B. s. 79

 • possessiva pronomen T.B. s. 80
 • 3 s. 12 ÖB

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • nöta verbböjning
 • 2 s. 12 ÖB 

I par:

 • gör noggrann skriftlig översättning av s. 8-9 TB
 • berätta skriftligt, mycket enkelt, om era egna semestervanor, eller en resa den förgångna sommaren

 

Lektion 3

Presentation nyheter

Förhör

Skriva ner ny läxa

Tillsammans:

 • läs text s. 8-9 TB högt
 • läs upp översättning

I par:

 • 1 s. 8 ÖB 
 • 3 s. 10 ÖB

 

LÄXA:

 1. neu - ny
 2. Ruhe - lugn
 3. endlich - äntligen
 4. erzählen - berätta
 5. über dich - om dig
 6. schon - redan
 7. die Kamera - kameran
 8. warum? - varför?
 9. arbeiten - arbeta
 10. leben  - leva
 11. erst - först
 12. Sommerferien - sommarlov
 13. die Radtour - cykelturen
 14. übernachten - övernatta
 15. zurück - tillbaka 

 

 

V 37

Lektion 1

Text 1C s. 10 TB

 • lyssna, läs
 • översätt skriftligt i par

Enskilt:

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • genomgång översättning s. 10 TB

I grupper om fyra:

 • 1-3 s. 11 ÖB
 • skriv ner vad ni själva skulle svara om ni vore den nya eleven

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

Skriva ner ny läxa

Tillsammans:

 • D s. 11 TB

I par:

 • 2 s. 13 ÖB 

 

 

LÄXA:

 1. wann? - när?
 2. Guten Morgen - god morgon
 3. Morgen - morgon (också ”god morgon”)
 4. wie geht´s - hur står det till?
 5. es geht - det är OK
 6. nach Hause - hem
 7. spät - sent
 8. um Viertel vor drei - (klockan) kvart i tre
 9. vor - före
 10. Schach-AG = schack som tillval
 11. Arbeitsgemeinschaft (AG) = valbart projektarbete
 12. der Schulchor = skolkören
 13. die Klavierstunde = pianolektionen
 14. um halb zwei - (klockan) halv två
 15. um Viertel nach neun - (klockan) kvart över nio

 

V 38

Lektion 1

Tillsammans:

- repetition klockan

2A s. 12 TB

 • lyssna läs
 • översätt tillsammans

I par:

 • 1 och 2 s. 13 TB

 

Lektion 2

Repetition verbböjning

I par:

1-5 s. 14-16 ÖB

 

Lektion 3

Nyheter redovisning

Förhör

Skriva ner ny läxa

I par: 

 • 6-7 s. 17-18 ÖB
 • kopierade övningar klockan

LÄXA:

 1. die Zeit - tiden
 2. der Stundenplan - schemat
 3. die Stunde = timmen i texten lektionen
 4. ganz schön hart! = riktigt tufft!
 5. von = från
 6. bis = fram till (om tid)
 7. das macht Spass = det är kul 
 8. am Nachmittag = på eftermiddagen
 9. die Hausaufgaben = läxorna
 10. Bio = biologi slang
 11. ziemlich = ganska
 12. die Kölner Haien = Kölns ishockeylag
 13. der Hai = hajen
 14. verliebt = förälskad
 15. stimmt nicht! = det stämmer inte

 

V 39

 

Lektion 1

s. 14 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • 1 s. 18 ÖB
 • 1-2 s. 14-15 TB

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • klassrumsord av alla slag; vad kan eleverna, vad måste gås igenom? Även prepositioner och hur man beskriver var något finns gås igenom i sammanhanget. Eleverna hittar ett antal föremål i klassrummet eller på skolan utifrån beskrivningar.

I par

 • noggrann skriftlig översättning s. 14 TB

 

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

Skriva ner ny läxa

Enskilt:

 • 3 A B s. 20 ÖB

I par:

 • 3 C s. 20 ÖB

 

LÄXA:

 1. wieder = igen
 2. einmal = en gång
 3. zweimal = två gånger
 4. wie immer = som alltid
 5. wir haben geübt = vi har övat
 6. diesmal = den här gången
 7. einkaufen = handla 
 8. Chemie = kemi
 9. Sport = idrott ( i skolan)
 10. Geschichte = historia
 11. Erdkunde = geografi
 12. Französisch = franska
 13. Mathematik = matematik
 14. Mathe = matte
 15. Biologie = biologi

 

 

V 40

 

Lektion 1

s. 16-19 TB

 • lyssna, läs

I grupper om 3-4:

 • 1 2 3 s. 17 TB

Enskilt:

 • sli.se Anders vs. tyska: Anders i skolan lyssna med hörlurar, anteckna ord och fraser 

 

Lektion 2

Nyheter

Förhör

Provinstruktioner ut, börja plugga

 

 

 

V 41 

 

Lektion 1

Plugga till provet

 

Lektion 2

Plugga till provet

 

 

Lektion 3

PROV skrivdelen

 

V 42

 

Lektion 1

Hör- läsförståelse

 

Lektion 2

 

Muntlig del: tre grupper om tre elever spelar upp en klassrumsscen

Var och en har ett papper på svenska med vad man ska säga: alla är beredda på att kunna presentera sig som ny i klassen, kunna be att få låna en penna e.dyl., ställa frågor till en som kommit ny till klassen ... 

En stunds förberedelse innan scenen spelas upp

I klassrummet:

- de som inte är uttagna för att göra muntliga delen denna lektion gör

PROV  uppsatsdelen: skriv om din sommar. Bevisa kontroll på ”sein” i preteritum och kontroll på ”semesterorden” s. 8-9 TB; bevisa enkelt att du kan berätta om att du uppskattat eller inte uppskattat aktiviteter.

 

Lektion 3

Muntlig del: tre grupper om tre elever spelar upp en klassrumsscen

Var och en har ett papper på svenska med vad man ska säga: en är ny i klassen och presenterar sig, man ställer frågor till den nye, någon behöver låna en penna

En stunds förberedelse innan scenen spelas upp

I klassrummet:

- de som inte är uttagna för att göra muntliga delen denna lektion gör

PROV  uppsatsdelen: skriv om din sommar. Bevisa kontroll på ”sein” i imperfekt och kontroll på ”semesterorden” s. 8-9 TB; bevisa enkelt att du kan berätta om att du uppskattat eller inte uppskattat aktiviteter.

 

V 43

 

Lektion 1

Kort genomgång om kläder, temat för kapitel 3

I klassrummet:

 • i par, arbeta med 1 2 3 4 s. 21 TB

Utanför klassrummet:

 • en i taget får se sitt prov

 

Lektion 2

Tillsammans:

 • nöta ord för klädesplagg

3B s. 22, 3C s. 23 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • B1 s. 22 TB, C 3-4 s. 23 TB

 

 

Lektion 3

Skriva ner ny läxa

3D s. 24-25

 • lyssna, läs, svara på frågorna under D1 s. 25 TB

I par:

 • B1, B2 s. 28-29 ÖB
 • B3 s. 30 ÖB
 • C1 s. 31 ÖB 

 

 

V 45

 

Lektion 1

Tillsammans:

 • genomgång om personligt pronomen er es ide

I par:

 • A1 s. 25-26 ÖB
 • A3 A4 s. 26-27 ÖB
 • repetera klädesplagg; skriv om vad olika personer i klassrummet har på sig

 

Lektion 2-3

Mycket grundlig genomgång om hur man handlar i en klädaffär, eleverna övar på att skriva och spela upp, nötande av ord för klädesplagg ingår i detta

I början av lektion 3 nyheter , förhör och skriva ner läxa

 

LÄXA

 1. beginnen = börja
 2. der Tag = dagen
 3. schlafen = sova
 4. ich schlafe = jag sover
 5. du schläfst = du sover
 6. er/es/sie schläft = han/den/det hon sover
 7. wir schlafen = vi sover
 8. ihr schlaft = ni sover
 9. sie/Sie schlafen = de/Ni sover
 10. Schätzchen = lilla vän, min skatt
 11. aufstehen = gå upp
 12. das Büro = kontoret
 13. das Brötchen = bullen, småfranskan
 14. da = där
 15. immer noch = fortfarande

 

 

V 46

 

Lektion 1 

4B s. 27 TB 

 • lyssna, häng med i texten, sjung med  

4 A s. 27 TB

 • lyssna, läs
 • öva in i par, gör A1 och A2 s. 27 TB

Enskilt:

 • A1 s. 35-36 ÖB
 • A2 s. 36-37 ÖB
 • A5 s. 39 ÖB

 

Lektion 2

4C s. 28-29 TB

 • lyssna, läs

I grupper om tre:

 • C2 s. 28-29 TB
 • C1 C2 s. 41-44 ÖB

 

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

Provinstruktioner ut

Påbörja pluggande

 

V 47

 

Lektion 1

Plugga till provet

 

Lektion 2

Plugga till provet

 

V 48

Lektion 1

Hör- och läsförståelse

 

Lektion 2

PROV skrivdelen

 

Lektion 3

PROV uppsatsdelen

Skriv om en morgon i ditt liv. Bevisa att du har kontroll på tre av verben på s. 34-36 ÖB 

 

V 49

 

Lektion 1

Provets muntliga del: grupper om tre spelar upp en situation i klädaffär, de får sina roller på svenska. En är expedit, två är kunder; dessa handlar varsitt klädesplagg och ger synpunkter på den andras. 

I klassrummet: 

 • papper med motsatsord
 • Seterra om tysktalande länder

 

Lektion 3

Provets muntliga del: grupper om tre spelar upp en situation i klädaffär, de får sina roller på svenska. En är expedit, två är kunder; dessa handlar varsitt klädesplagg och ger synpunkter på den andras. 

I klassrummet: 

 • papper med motsatsord
 • Seterra om tysktalande länder

 

V 50

 

Lektion 1

I klassrummet:

Utanför klassrummet:

 • se prov en i taget

 

Lektion 2

Se färdigt Rudolph mit der roten Nase

Genomgång text 5B s. 36-37 TB

 

Lektion 3

Text 5A s. 32-35 TB

 • lyssna, läs. översätt

Tillsammans:

 • A6 s. 52 ÖB hörförståelse

I par:

 • A2 s. 50 ÖB

Text + glosor

A.B. s. 50-51, övn. 1, 2, 3 och 4

 

V 51

Lektion 1

I klassrummet:

 • gör egna julkort på tyska
 • eleverna får smaka på Stollen och Lebkuchen, fyller i utvärdering på tyska vad de tycker om dessa

Utanför klassrummet:

- betygsprat en i taget

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: