Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - Tal del 1 åk 7 Ht-16

Skapad 2016-08-23 09:21 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå sambanden mellan räknesätt och lära dig regler som underlättar för räkning.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma
    Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Innehåll

Vi arbetar med Uppdrag 7 Matte kapitel 1 - Tal del ett.

Vi lär oss använda begreppen: addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, produkt, faktor, division, kvot, nämnare, täljare, räknemetoder, delningsdivision, innehållsdelning, heltal, decimaltal, prioriteringsregler, delbarhet, siffersumma, faktorisera, primtal, sammansatt tal, faktorträd, jämförpris, kilopris, literpris, parenteser.

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på problem i läroboken och eventuella stenciler (övningar) under lektion och som läxa. Arbetet pågår under v. 34-39.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och och skriftliga redovisningar under lektionstid. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov.

Elevinflytande

Vi följer läroboken i detta kapitel. Du har inflyttande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionerna. Inför kapitlet har vi gemensamt gått igenom målen och du har chansen att visa dina tidigare kunskaper så att vi kan utgå från det.

 

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: