Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9 planering ht 2016

Skapad 2016-08-23 09:27 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kunskaper från tidigare läsår byggs på; det nya som kommer är till exempel en mer gedigen koll på förfluten tid. Eleverna möter nya utmaningar i form av att läsa texter som är mer avancerade än tidigare. Läroboken som utgör grunden för vår undervisning är "Genau" för nian, fortsättningen på den bok som användes förra året. Emellertid är det en självklarhet att också datorn används i undervisningen, till exempel för fördjupat faktasökande via Internet. Det kommer att ligga två prov under höstterminen, prov där grammatik och ordförråd prövas, men i anslutning till vilka eleverna också får visa färdigheter i hör- och läsförståelse, förmåga till muntlig kommunikation och att lite friare uttrycka sig i skrift. Emellertid måste alla komma ihåg att språkinlärning bygger på att aktivt ta in nytt och repetera gammalt när man använder det i nya sammanhang; därför är det viktigt att alla alltid har med sig dator och läroböcker och arbetar på lektionerna. Också lektionsarbete är en del av betyget. Nyheter från tyskspråkiga länder, som två elever varje vecka förbereder och är redo att presentera på svenska, är självklart en del av lektionerna även i nian.

Innehåll

 

v. 34

 

Lektion 1

Presentera läraren

Gå igenom planering

Utdelning böcker 

Deutsche Leckereien - arbete med kort på stationer

Uppgift förbereda nyheter tilldelas

 

v. 35

 

Lektion 1

Text 1A s. 6-7 TB

 • lyssna, läs
 • översätt i par
 • spela dialogerna i par

I par: 

 • 1 och 2 s. 6-9 ÖB

Uppgift till nästa lektion att ha med sig ett foto från semester att berätta om 

 

Lektion 2

1B s. 8-9 TB

 • lyssna, para ihop dialog och bild

Eleverna tar fram medhavda semesterbilder 

 • roterar i klassrummet, berättar för varandra

 

Lektion 3

Nyheter

Skriva ner läxa

Enskilt:

 • A3 s. 10 ÖB  B1 s. 11 ÖB
 • skriv om ditt eget sommarlov

 

LÄXA:

 1. der Pfadfinder , - = scouten
 2. die Natur = naturen
 3. zelten = tälta
 4. das Zelt, -e = tältet
 5. der Stau, -s = kön
 6. die Autobahn, - en = motorvägen
 7. die Gegend, - en = trakten
 8. das Schild, - er = skylten
 9. besetzt = upptagen
 10. der Eingang, - e+ = ingången
 11. die Mücke, - n = myggan
 12. die Hölle = helvetet
 13. schwül = kvalmig
 14. erleben = uppleva
 15. hundemüde = dödstrött

 

V. 36

 

Lektion 1

Text 1C s. 10-12 TB

 • lyssna, läs

Repetition sein/haben som hjälpverb

Enskilt:

 • C3 s. 15 ÖB 
 • C2 s. 14 ÖB 
 • C5 s. 16 ÖB 

 

Lektion 2

I grupper om 3-5:

 • spelet under C4 s. 15 ÖB

Enskilt:

 • påbörja skriftlig översättning text 1C s. 10-12 TB

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

Skriva ner ny läxa

Enskilt:

 • översättning text 1C s. 10-12 TB färdig
 • övning 1 s. 13 ÖB

 

LÄXA

 1. der Fluggast, -e+ = flygpassageraren
 2. der Feuer = elden
 3. der Flügel, - = vingen
 4. holen = hämta
 5. kriechen = krypa
 6. die Wüste = öknen
 7. verzweifelt = förtvivlad
 8. in der Ferne = långt borta, i fjärran
 9. mit allerletzter Kraft = med sina sista krafter
 10. erreichen = nå 
 11. sich verständigen = göra sig förstådd
 12. das Wohnmobil, - e = husbilen
 13. völlig = fullständigt
 14. betrunken = berusad
 15. der Führerschein = körkortet

 

 

 

Vecka 37

 

Lektion 1

Repetition prepositioner och vad de styr för kasus 

Enskilt:

 • kopierade övningar (Deutsche Leckereien kort 121, kort 138, kort 146) 

s. 14-15 TB:

 • lyssna, läs
 • översätt enskilt skriftligt

 

Lektion 2

Nyheter

Förhör

Skriva ner ny läxa

I grupper om 4:

 • 7 s. 18 ÖB

 

LÄXA:

 1. mutig = modig
 2. der Schulhof, -e+ = skolgården
 3. damals = då, den gången
 4. die Ecke, - n = hörnet
 5. komisch = konstig
 6. gedacht = tänkt
 7. die Clique = innegänget
 8. verlangen = kräva
 9. klauen = stjäla
 10. unbedingt = till varje pris
 11. Feigling =fegis
 12. zischen = väsa
 13. gerannt = sprungit (particip av rennen)
 14. Angst haben = vara rädd
 15. trotzdem = ändå

 

v. 38

 

Lektion 1

Text 2 A s. 16-18 TB

 • lyssna, läs

Genomgång om pronomen i dativ

Enskilt:

 • A2  A3 s. 21 ÖB
 • A4 s. 22 ÖB
 • A5 s. 23 ÖB

 

Lektion 2

I par:

 • översätt text 2 A s. 16-17 TB
 • A6 s. 23-24 ÖB

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

Skriva ner ny läxa

Enskilt:

 • A7 s. 25 ÖB
 • A9 s. 26 ÖB 
 • A10 A11 s. 27 ÖB 

 

LÄXA:

 1. wischen = torka av
 2. der Schweiss = svetten
 3. die Stirn, -en = pannan (del av ansiktet)
 4. das Parfüm, -e = parfymen
 5. hervorragend = fantastisk
 6. mit jemand gehen = vara tillsammans med någon 
 7. der Anfang, -e+ = början
 8. schüchtern = blyg
 9. schnippen = knäppa
 10. der Schritt, - e = steget
 11. der Erwachsene, -n = den vuxne
 12. heiser = hes
 13. lächeln = le
 14. grinsen = flina
 15. hinterher = efteråt

 

v. 39

 

Lektion 1

Text 2B s. 19-21 TB:

 • lyssna, läs

Enskilt:

 • B1 s. 29 ÖB
 • B2 s. 20 ÖB
 • B3 s. 20-21 ÖB 

 

Lektion 2

Mer om bisatser

I grupper om 4

 • B4 s. 32 ÖB 

Provinstruktioner ut 

 • genomgång

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

Plugga till provet

 

v. 40

 

Lektion 1-2 

Plugga till provet

 

Lektion 3

PROV skrivdelen

 

v. 41

 

Lektion 1

Hör- och läsförståelse

 

Lektion 2

Provets muntliga del:

 • var och en har med en bild från en semesterresa, berättar under högst två minuter om denna resa, 6*6-regeln tillämpas

 

Lektion 3

Provets uppsatsdel:

 • en tidningsrubrik om modigt handlande; uppgift att skriva en historia till denna

 

v. 42

 

Lektion 1

Genomgång preteritum av svaga verb 

Enskilt i klassrummet:

 • A1 s. 51 ÖB
 • A2 s. 52 ÖB
 • A3 s. 52-53 ÖB 

Genomgång wer i olika kasus 

Enskilt:

 • A4 s. 53 ÖB

 

Lektion 2

I klassrummet:

 - se Ramp om historia, Berlin 1945-1961

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=UR103100 

Utanför klassrummet, en i taget:

- se proven 

 

Lektion 3 

Nyheter

Genomgång preteritum av starka verb

Enskilt:

 • B1 B2 s. 54-55 ÖB 
 • övningar på verb i nutid från Deutsche Leckereien kort 37, 54, 63,77

LÄXA:

 

 1. der Schläger, - = racketen
 2. der Koffer, - = resväskan
 3. unser = vår, vårt
 4. das Dach, -er+ = taket
 5. wohin lege ich? = var ska jag lägga?
 6. leg = lägg
 7. vorn = där framme
 8. der Kofferraum, - e+ = bagageluckan
 9. springen = hoppa
 10. der Wagen, - = bilen
 11. das Obst = frukten (som kollektiv)
 12. die Tasche, - n = väskan
 13. der Autoschlüssel, - = bilnyckeln
 14. die Wanderschuhe = vandringskängorna
 15. der Schlips, - = slipsen

 

v. 43

 

Lektion 1

Text 3A s. 26-27 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • para ihop replikerna
 • översätt allt
 • A2 s. 35 ÖB

 

Lektion 2

Genomgång om växelprepositioner

Enskilt:

 • A1 s. 34 ÖB
 • A3 s. 36 ÖB
 • A4 s. 37 ÖB

I grupper om fyra:

 • A5 s. 37 ÖB

 

Lektion 3

Nyheter

Förhör

 

Enskilt:  

 • Deutsche Leckereien kort 146 (växelprepositioner)
 • Deutsche Leckereien kort 142 (läsförståelse)

 

 

 

v. 45

 

Lektion 1

Text 3 B s. 29 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • B1 B2 s. 38 ÖB
 • B3 s. 39 ÖB
 • B6 s. 43 ÖB

 

Lektion 2

Tillsammans:

- nöta böjning preteritum

Enskilt:

 • B4 s. 40 ÖB
 • B5 s. 41-42 ÖB 

 

Lektion 3

Nyheter

Text 3C s. 30-31 TB

 • lyssna, läs
 • översätt i par

Enskilt:

 • C3 s. 46 ÖB
 • C4 s. 47 ÖB

 

v. 46

 

Lektion 1

Text 4A s. 34 TB

 • lyssna, läs
 • översätt texten enskilt
 • hitta preteritumformerna, skriv hela mönstren

Provinstruktioner ut

 

Lektion 2

Genomgång av det som gjorts förra lektionen 

Text 4B s. 36-37 TB

 • lyssna, läs
 • besvara frågor

Enskilt pluggande till provet

 

Lektion 3

Plugga till provet

 

 

 

 

v. 47

 

Lektion 1 

Plugga till provet

 

Lektion 2

PROV skrivdelen

 

Lektion 3

Hör- och läsförståelse

 

v. 48

 

Lektion 1

Provets muntliga del:

 • grupper om tre frågar varandra var de ska lägga saker, var saker finns osv. - bevisa att man kan förstå och följa instruktioner

 

Lektion 2

Uppsatsdelen av provet: 

 • text om miljöförändringar, kontroll på preteritum bevisas

 

Lektion 3

Se Ramp om Historia, Berlin 1961-1989 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=UR103101

 

v. 49

 

Lektion 1

I klassrummet:

Enskilt:

 • läs s. 42-43 TB, besvara frågor

I grupper om 4:

 • läs dikten s. 41 TB; arbeta vidare genom att skriva en egen dikt på liknande tema, hitta ett sätt hur ni ska framföra dikten i dramatiserad form … 

Utanför klassrummet:

 • provvisning en i taget

 

Lektion 2

Text 4 C s. 38-39

 • lyssna, läs 

Tillsammans:

 • C5 s 60 ÖB hörövning

I par:

 • C1 s. 57 ÖB, C3 s. 58 ÖB

I grupper om fyra:

 • C6 s. 61 ÖB

 

Lektion 3

Nyheter

Skriva ner läxa

Klassrumsövning, eleverna cirkulerar:

 • C2 s. 57 ÖB

Gemensam genomgång, arbete i par:

 • C4 s. 59 skapa text

 

LÄXA:

 1. der heilige Geist = den Helige Ande
 2. der Karpfen, - = karpen
 3. das Weibchen, - = hondjuret
 4. das Geweih = hornkronan
 5. der Schlitten, - = släden
 6. der Wunsch, - e+ = önskningen
 7. höflich = artig
 8. laut (följt av dativ) = enligt
 9. die Gewichtzunahme = viktuppgången
 10. das Gejammere = jämret
 11. Knast = fängelse (lite talspråkligt)
 12. der Staatsoberhaupt, - er+ = statsöverhuvudet
 13. heiratswillig = giftaslysten 
 14. die Ehe, -n = äktenskapet
 15. zukünftig = framtida, tillkommande

 

v. 50

 

Lektion 1

I grupper om fyra:

 

Lektion 2

Återkoppla till http://www.bz-berlin.de/weihnachten/12-kuriose-fakten-ueber-weihnachten 

Grupperna läser upp sina texter och berättar vad de har hittat för svar på frågorna

Lek med SuperBis 

 

Lektion 3

Nyheter

Introducera http://www.weihnachteninberlin.de 

 • elevpar ska skapa broschyrer på svenska som guidar till ett julfirande i Berlin

 

v. 51

 

Lektion 1

Broschyrer till julfirande i Berlin färdiga 

 

Lektion 2

Se två avsnitt av Weihnachtsmann und co KG https://www.youtube.com/watch?v=Esy_uIfdUkw

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: