Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 - Förr i tiden

Skapad 2016-08-23 09:40 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vad vet du om hur det var förr i tiden? Vad betyder förr i tiden för dig? Du kommer att få möta olika texter som berättar händelser som utspelade sig för ett bra tag sen. I projektet kommer du att få fortsätta att utveckla din förmåga att läsa, skriva, lyssna och tala.
Grundskola 6 Svenska

I det här arbetsmomentet ska du få lyssna på några berättelser, samtala och arbeta med uppgifter som har med texterna att göra. Du kommer att få skriva en berättelse på samma tema och då ska du träna på att skriva utifrån olika perspektiv. "Förr i tiden". Du ska också göra en muntlig presentation av en historisk person. Vi kommer också samtala om olika dialekter. I åk 5 lärde du dig att ta ut satsdelarna subjekt och predikat. Nu är det dags att få lära dig två nya satsdelar, direkt och indirekt objekt.

Innehåll

Kunskapskrav

MUNTLIGT BERÄTTANDE

- Kunna resonera om språkliga varianter i svenskan:dialekter.

LYSSNA

-Kunna resonera om och tolka texters budskap.

LÄSA

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt:böcker om förr i tiden.

-Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk.

-Kunna läsa sakprosatext med flyt: litteraturhistoria.

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

SKRIVA

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: historisk berättelse.

-Kunna använda regler för språkriktighet: direkt och indirekt objekt.

-Kunna skriva texter med språklig variation:berättarperspektiv.

TALA

-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Avsnitt 2

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för "Förr i tiden" ht 2014

På väg
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Skriva
Historisk berättelse
Du kan skriva en historisk berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en historisk berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en historisk berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Olika texter med språklig variation, berättarperspektiv
Du kan skriva texter med viss språklig variation genom att använda olika berättarperspektiv.
Du kan skriva texter med förhållandevis god språklig variation genom att använda olika berättarperspektiv.
Du kan skriva texter med god språklig variation genom att använda olika berättarperspektiv.
Tala
Kunna tala för en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig presentation med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig presentation med ett relativt väl fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig presentation med ett väl fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: