Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgård

Skapad 2016-08-23 09:40 i Kvarngränds förskola Halmstad
Vi vill ha en egen bondgård med de djur som vi gillar. Den ska vara röd och stor och vi ska göra fina djur som ska bo i den.
Förskola

Här ska finnas grisar, kor och hästar. Stor och röd ska den vara. Åh, vad roligt det ska bli!

Innehåll

BAKGRUND

Under hela hösten har vi arbetet med alfabetet och bokstäver på flera olika sätt. När vi kände att detta började lida mot sitt slut så kom barnen med egna förslag på vad vi kunde arbeta vidare med. Några föreslog att vi kunde göra en bondgård och att de som ville och tyckte det lät spännande kunde vara med. Vi skulle göra bondgården i kartong så att djuren skulle ha någonstans att bo. Det skulle vara djur som man kunde leka med och inte bara djur som var platta i papper. Vi behöver alltså använda något annat material än papper. De som ville skulle få tillverka djur och man skulle få göra vilket djur man ville. 

MÅL

Vi strävar efter att i möjligaste mån tillgodose barnens önskemål om projekt, teman och idéer på avdelningen. Vår strävan är att barnen i dessa "arbeten" ska få använda sin egen fantasi och kreativitet och vi ska se till att barnen erbjuds ett så rikt och varierat material som möjligt för att de ska utmanas i sitt skapande och sin kreativitet. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

GENOMFÖRANDE

Vi började med att tillverka en bondgård i kartong. Vi erbjöd lite olika kartonger som barnen vände och vred på och diskuterade hur stor, vilken sorts öppning det skulle vara och vilken färg bondgården har. De barn som valde att vara med enades om den största kartongen och valde att ha en stor öppning som framsida och sedan göra fönster på sidorna. Den skulle vara röd med svart tak och inuti målades den grå. 

Vi har sedan vid flera tillfällen tillverkat djur som barnen själva valt. Det är grisar, kor, hästar, spindlar mm. Vi har tillsammans hjälpts åt att såga till träbitar i lagom storlek för att kunna ha kropp, ben och huvud till våra djur. Vi har spikat, limmat och målat, klippt till svansar, öron och målat dit ögon osv. Alla blir så nöjda och stolta över sina djur. De barn som vill har börjat med detta men när de andra ser de färdiga djuren så är det genast flera som vill göra och nya idéer kring djur som skulle kunna tillverkas kommer snabbt upp.

Vi har tillsammans och enskilt skrivit några sagor som hör till bondgården. Spännande och jätteroligt att hitta på precis vad man vill om olika djur.

DOKUMENTATION

Vi kommer att använda oss av kamera, IPad, papper och penna när vi dokumenterar det vi gör tillsammans med barnen. Barn och pedagoger kommer sedan tillsammans att titta på korten och reflektera kring det vi gjort. Vi skriver ner barnens kommentarer och kommer i möjligaste mån att ta tillvara det barnen säger och deras nya idéer. Dokumentationen kommer delges föräldrarna genom olika dokument, genom barnens skapande och deras eget reflekterande. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

REFLEKTION

Avsnitt 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: