Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK - REPETITION TAL Ht 16

Skapad 2016-08-23 10:20 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
VI REPETERAR TAL: talens historia, tal upp till 100 000, talföljder, ORD OCH BEGREPP, T EX: addition/subtraktion/multiplikation, division, tallinje, avrundning, diagram
Grundskola 5 Matematik

Vi repeterar vad vi menar med "TAL" och lär oss viktiga "matteord" såsom positionssystem, talföljd, tallinje, diagram, addition, term, summa, x-axel, y-axel mm.

Innehåll

SYFTESMÅL

Det är viktigt att känna till olika begrepp och ord i matematiken för att kunna känna tilltro till sin förmåga.

Analysförmåga: Kunna förklara och visa hur saker hör ihop.

Begreppslig förmåga: Kunna förstå vad begrepp och ord betyder. Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda ord och begrepp vid olika tillfällen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

CENTRALT INNEHÅLL

*mönster i talföljder

*tabeller och diagram

*tallinje

*avrundning

*"stora tal" - positionstabellen

* de fyra räknesätten

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

ARBETSSÄTT

Vi diskuterar matematik i klassrummet tillsammans.

Utvalda övningar för att stärka förståelsen för ett moment eller för att testa att man klarar av momentet.

Eget arbete: räkna på egen hand eller tillsammansmed din lärare.

Avstämning elev/pedagog under lektionen av hur ett moment har fungerat.

Du arbetar med praktiskt material, Ipad, dator, stenciler och bok.

REDOVISNING

Genom diskussioner med din lärare kan du visa dina kunskaper.

Genom samtal med din lärare kan du ställa frågor och redogöra för olika uppgifter/moment.

Redovisning av uppgifter.

Självbedömning av dina förmågor/kunskaper i olika moment i boken "Utvärdering".

 

KUNSKAPSKRAV

Kunskapskraven för betyg E i åk 6 redovisas nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: