Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2016-08-23 10:43 i Sunnansjö skola Ludvika
Lära sig hur man skriver ihop ett tal och vad man sedan kan tänka på när det ska hållas.
Grundskola 5 – 6 Svenska

-Hallå! Lyssna på mig! Jag har något viktigt att säga!

-Nej nu ger jag upp. Hur ska jag göra för att få folk att lyssna på mig?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Hur man förbereder ett tal
 • Olika hjälpmedel för att öva in ett tal
 • Hur kroppsspråket påverkar framförandet av ett tal
 • Att hålla olika sorters tal eller presentationer
 • Hur man kan argumentera för sin sak
 • Hur man ger respons till andra

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att lyssna när läraren berättar om ämnet, genom att se inspelade kända tal, genom att se en retorikserie på UR, genom att förbereda och hålla tal för varandra med efterföljande diskussioner om vad som var extra bra och vad som går att förbättra.

Frågeställningar att jobba efter:

 

Varför ska talet hållas? Vad är syftet?

I vilket sammanhang ska det hållas?

Vilka ska lyssna på talet?

Vad behöver jag ta reda på för att kunna hålla talet?

Hur ska jag formulera mig?

Hur ska jag komma ihåg talet?

Hur ska jag agera när jag håller talet?

Vad gick extra bra när jag höll talet och vilka förbättringar går att göra?

 

Mitt tal ska bestå av en:

Inledning – ger en kort beskrivning av ämnet (väcker intresse)
Berättelse – bakgrundsfakta
Framställande – något man vill argumentera för, en tes.

Argumentation – bevis och motargument (för och emot)
Avslutning – en kort sammanfattning av vad som har blivit sagt

Vad som kommer att bedömas:

Att jag kan förbereda och hålla ett tal, att jag kan ta hjälp av bilder, stödord, kroppsspråk då jag för fram min åsikt eller mitt budskap.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Hur du får visa vad du kan:

Genom de olika tal som kommer att hållas och efterföljande diskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: