Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning (kap1) & Algebra (kap2)

Skapad 2016-08-23 10:55 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 35-43 Läromedel: Z-boken Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl
Grundskola 9 Matematik

Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 35-43 Läromedel: Z-boken Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl

Innehåll

Taluppfattning och tals användning (kap1) & Algebra (kap2)

Arbetsområde: Kapitel 1 och 2.
Tidsperiod: Vecka 35-43
Läromedel: Z-boken
Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Taluppfattning och tals användning (kap1) 

  • hur vårt talsystem är indelat i grupper.
  • utföra beräkningar med negativa tal
  • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform.
  • utföra beräkningar med tal i potensform.
  • samband mellan prefix och tiopotenser. 
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. 
  • kunna förstå och förklara följande begrepp: naturliga tal, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal,decimal tal, motsatta tal, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform och prefix.

 Algebra (kap2)

  • egenskaper och användning av variabler.
  • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer.
  • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt.
  • förenklar uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser.
  • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar.
  • använda ekvationer för att lösa problem.
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
  • kunna förstå och förklara följande begrepp: variabel, algebratiskt uttryck, mönster, balansmetoden, VL,HL, prövning, procent, proportion och enklaste form.

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete både enskilt och i grupp
 • Laborationer
 • Arbete i läroboken enligt arbetsschema

Bedömning

Under lektionerna och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov tisdag 25/10 (vecka 43).

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och    kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

 

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning (kap1) & Algebra (kap2)

F
E
C
A
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: