Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosatexter 7C HT-16

Skapad 2016-08-23 11:05 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 8 Svenska
Sakprosatexter är ett samlingsnamn på texter som är informerande och baserade på fakta. Exempel på sakprosatexter är läromedelstexter, nyhetsartiklar och recept. I det här arbetsområdet lär ni er mer om sådana texter och hur de är uppbyggda. Vi ska också gå igenom hur man tar ut det viktigaste i en text. Ni ska också förbereda och skriva en egen sakprosatext.

Matriser

Sv
Att skriva en faktatext

E
C
A
Språklig stuktur
Du kan skriva en faktatext med viss variation språkligt, enkel textbindning och i stort sett anpassat efter texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva en faktatext med god språklig variation, utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning efter texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en faktatext med mycket god språklig variation, väl utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning efter texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källor
Du kan välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Du gör en enkel sammanställning med fungerande struktur.
Du kan välja ut och sammanställa den viktigaste informationen från olika källor. Din sammanställning är utvecklad och har en tydlig struktur.
Du kan välja ut och sammanställa information från av dig utvalda källor. Din sammanställning är mycket väl utvecklad och nyanserad med mycket väl fungerande struktur.
Bild och text
Du kan kombinera texttyp med en passande bild till textens innehåll.
Du kan kombinera texttyp med passande bild, form och textlayout som förstärker textens budskap.
Du kan kombinera texttyp med passande bild, form och layout som förtydligar och förstärker din texts budskap.

Sv
skrivregler

E
C
A
Skrivregler
Stor och liten bokstav, skiljetecken, stavning
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna relativt korrekt. Du stavar relativt bra.
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och stavning.
Du behärskar skrivreglerna och använder dem för att lyfta fram textens innehållsliga kvalitet. Skriver i stort sett felfritt när det gäller stavning.
Rubrik
Du har en huvudrubrik och underrubriker som passar relativt bra till din text.
Du har en huvudrubrik och underrubriker som passar väl till din text.
Du har en huvudrubrik och underrubriker som passar utmärkt till texten.
Styckeindelning
Viss bearbetning behövs.
Din text har en relativt väl fungerande styckeindelning.
Din text har en väl fungerande styckeindelning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: