Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - konsten att hålla tal. År 9 ht 2016

Skapad 2016-08-23 11:16 i Getingeskolan Halmstad
En kurs om konsten att skriva och framför ett tal utifrån klassisk retorik.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Syfte: VARFÖR?

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska träna på att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära oss grunderna för hur man skapar och framför ett lyckat tal.

Konkretisering: VAD?

Du ska skriva ett eget tal utifrån genrens kännetecken som du sedan framför i klassen.

Du ska ge respons på minst en klasskamrats tal.

 

Undervisningssätt: HUR?

Vi modellerar genren utifrån några berömda tal. Vi ser en filmer från Utbildningsradion på temat retorik. Vi går igenom några retoriska figurer. Vi skriver utifrån genremallen  och ett planeringsverktyg egna tal  som vi sedan framför i klassen. Vi lär av varandra genom muntlig och skriftlig återkoppling.

Uppgifter

  • Mitt tal

Matriser

Sv
Retorik - att hålla tal

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ditt tal är enkelt skrivet. Innehållet hänger ihop till viss del men ordningen på det du säger skulle kunna justeras. Man kan märka att du i viss mån försökt tänka på vad du vill säga med ditt tal, vem som ska lyssna till det och i vilket sammanhang det skulle kunna hållas.
Ditt tal känns genomtänkt. Innehållet hänger ihop och man kan märka att det löper en röd tråd genom talet. Det känns som om det du säger kommer i rätt ordning. Du har tänkt på varför du håller talet, vem som bör lyssna och i vilket sammanhang det skulle kunna presenteras.
Ditt tal känns väl genomtänkt och är uttrycksfullt. Du uttrycker dig med säkerhet och ditt tal har en tydlig röd tråd. Texten känns sammanhängande och klar. Du är tydlig med varför du håller talet, vem du riktar dig till och i vilket sammanhang det skulle kunna presenteras.
Textskrivande
Du kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har använt dig av något av tipsen (retoriska knepen) för att skriva ett tal. Din text är enkelt skriven och du varierar inte dina ord i så stor utsträckning. Du skulle kunna skriva fler omväxlande meningar.
Din text känns som ett tal och du har använt dig av flera av tipsen (retoriska knep) du fått för att skriva ett tal. Du varierar dina ord och längden på dina meningar.
Du har en god känsla för hur man bygger upp ett tal. Du varierar dina meningar och uttrycker dig säkert och uttrycksfullt.
Ge respons
Du kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad (och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt)
Du har gett kortfattade kommentarer till kamratens text.
Du har uttryckt - med flera meningar - positiva saker och förslag på förbättringar till texten som din kamrat skrivit,
Du har på ett tydligt och säkert sätt uttryckt positiv feedback och gett förslag på förbättringar genom att ge konkreta exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: