Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - konsten att tala

Skapad 2016-08-23 11:17 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vår röst är ett enormt verktyg, både positivt och negativt. Retorik handlar om att lära sig att uttrycka sig muntligt, att kunna argumentera, diskutera, debattera och föra ett samtal. Vi ska också titta på hur kroppsspråket arbetar med eller emot det talade ordet.
Grundskola 6 Svenska

Retorik handlar om att lära sig att uttrycka sig muntligt. Att kunna argumentera, diskutera, debattera och föra ett samtal. Lika viktigt som att kunna tala för sin sak är det att kunna kontrollera och använda sin kropp på samma gång. 

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Genomförande

Arbetsgång:

Under ungefär fyra veckor arbetar vi med muntliga övningar.  Vi börjar med att gå igenom olika typer av samtal som diskussioner, debatt, argumentation, berätta, förklara samt olika typer av tal. Eleverna får prata, både i grupp och enskilt, kring ämnen från deras vardag. Eleverna ska också få träna på att hålla ett samtal/en diskussion levande, att ställa frågor till andra och på så sätt utveckla talet. 

Detta är en förberedelse inför de muntliga nationella proven som vi kommer genomföra senare i höst. 

Examinationstillfälle:

Arbetsområdet består av många delmoment där eleverna har möjlighet att visa sin utveckling. Gruppdiskussioner spelas in och skickas till mig för bedömning. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma delaktighet och engagemang i de olika delmomenten, förmåga att få ett samtal att fortsätta med hjälp av frågor eller egna tankar, förmåga att utveckla ett samtal/diskussion samt förmågan att kunna sätta samman ett eget tal och framföra detta. 

Bedömning

Koppla till läroplanen. (Vad)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  C 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: