Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2016-08-23 11:21 i Öjersjö Brunn Partille
Lokal pedagogisk planering för musikundervisningen i åk 4. HT2011
Grundskola 4 Musik
Vi träffas i musiksalen varje vecka för att träna musik tillsammans. Vi sjunger och spelar olika instrument, lyssnar på och pratar om musik och hur den används i olika sammanhang.

Innehåll

Musik i fyran

Syfte och mål med undervisningen

Musik som estetisk uttrycksform är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla olika musikaliska förmågor.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om musicerande, musikskapande, sammanhang och funktioner.

Undervisning

I musikundervisningen under höstterminen 2011 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Musik och bildskapande, musik och rörelse. Hur de olika estetiska uttrycken kan samspela. Musik för olika syften. Svenska traditionella jul- och Luciasånger. Elevernas önske-musik. Vi lyssnar och sjunger tillsammans de låtar som eleverna önskar.

I musikundervisningen i åk 4 kommer eleven utveckla sin förmåga och kunskaper:

 • om olika musikaliska genres.
 • att aktivt lyssna och reflektera kring musik. Reflektion genom bildskapande, dans, rörelse, texter och samtal.
 • kring vårt svenska historiska musikarv. Vi sjunger svenska sånger som speglar våra traditioner.
 • om musik för olika syften.
 • om gemensamt musicerande.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet i diskussioner, reflektioner och musicerande
 • elevens skrifliga och estetiskt framställda produktion, enskilt och tillsammans med andra

Så här bedöms eleven:

 • Genom lärarens observationer av elevens delaktighet i dikusssioner , reflektioner samt musicerande
 • Genom lärarens analys av elevens skriftliga och estetiska produktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: