Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det rosa badkaret, v. 34-36.

Skapad 2016-08-23 11:47 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna får träna sig i att skriva en berättelse utifrån vissa givna premisser och med några digitala verktyg.
Grundskola 7 Svenska

Under några veckor kommer vi i svenskan att arbeta med enskilt uppsatsskrivande. Du väljer fritt vilken slags berättelse du vill skriva. Det enda kravet är att tre specifika ord ska återfinnas i din text, nämligen orden ”det rosa badkaret”.

Innehåll

Uppgift

Du ska arbeta med att förbereda ditt skrivande genom en tankekarta eller disposition.

 

Du ska under tiden du skriver öva dig på att förbättra din text genom att ta emot och ge kamratrespons, d v s öva dig på att ge förbättringstips på texter. Dessa tips kommer att vara både språkliga såsom punkt, stor bokstav etc såväl som mer stilistiska som ordval, formuleringar och beskrivningar. Givetvis kommer vi också att titta på dispositionen av innehållet.

 

Efter avslutat arbete ska du lämna in din uppsats till din lärare.

 

Du ska också utvärdera dina insatser. Vad har du lärt? Vad behöver du arbeta mer med? 

Tidsplanering

Vecka 34: Introduktion av uppgiften. Uppstartsuppgift i grupp. Genomgångar av skrivregler, genre och disposition, planering. Börja skriv på utkast.

Vecka 35: Fortsatt skrivande. Genomgång av kamratrespons + kamratrespons av innehåll. Bearbetning och fortsatt skrivande.

Vecka 36: Skrivande. Kamratrespons av språket. Skriv färdigt och lämna in. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: