Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - pengars värde

Skapad 2016-08-23 12:21 i Heby grundsärskola Heby
Grundsärskola F – 6 Matematik

Här kommer vi att arbeta med pengar och dess värde. Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar och deras värde i relation till varandra. Tittar på rimlighet om vad olika saker kostar, går till affären och tittar på priser samt vad en viss summa pengar räcker till när man ska handla.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt i situationer där det finns behov av att göra överväganden om matematisk rimlighet.

Metod, undervisning/centralt innehåll

Arbeta med sedlars och mynts värde, genom att konkret växla pengar och "leka affär". Arbeta i arbetsboken "20 kronor" som tar upp mynt och sedlars värde i relation till varandra, samt priser och vad man kan handla för en viss summa pengar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Tid och pengar Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt

Bedömning och kunskapskrav

Vi kommer att bedöma förmågan att delta i resonemang om olika mynt och sedlars värde i förhållande till varandra, samt förmågan att delta i resonemang om rimlighet när det gäller pengar och priser.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: