Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-08-23 13:09 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din kunskap om Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia

Varför kallar man åren som följde 1611 för Stormaktstiden? Vad finns det för likheter och skillnader mellan Stormaktstiden och Vasatiden och finns det kvar några spår idag från den här tiden? Inom det här området kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom historia.

Innehåll

Centralt innehåll

Hur historia används och historiska begrepp

  • Exempel på hur 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  • Tidsbegreppet stormaktstiden

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500—1700

  • Den svenska statens framväxt och organisation.
  • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Arbetssätt

Inom arbetsområdet kommer du att ta del i gemensamma diskussioner, filmvisningar, sökande på Internet samt eget arbete med instuderingsfrågor. Vi kommer att utveckla det historiska kunnandet med hjälp av de begrepp som är centrala inom ämnet Historia.

Bedömning

Bedömningen sker genom:

  • Deltagande i muntliga diskussioner
  • I olika kortare skrivuppgifter 
  • Slutuppgift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: