Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-08-23 13:18 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Läsa och skriva sagor, åk 6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Ni kommer att jobba med hur man berättar – framför allt skriftligt.

Ni kommer att diskutera och lära er om hur folksagan och konstsagan är uppbyggd.

Ni kommer att jobba med hur man skriver en saga.

Innehåll

Centralt innehåll

Här kopplar du centralt innehåll från kursplanerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Ämnesmål till dig som elev

.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  C 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
 • SvA  C 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
 • SvA  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
 • SvA  C 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • SvA  C 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
 • SvA  C 6
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.

Undervisning

Ni kommer att:

 

 • Kortskriva kring en bild
 • Samla fakta kring vad som kännetecknar en folksaga respektive en konstsaga, sagans mönster och typiska delar
 • läsa olika sagor
 • jobba med hur man gör personbeskrivningar och miljöbeskrivningar
 • göra olika skrivövningar
 • samla mål och konflikter/problem/hinder som ni kan ha nytta av i er egen saga
 • planera sagan
 • skriva en egen saga utifrån den planering ni kommer att göra
 •  

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom den saga du skriver utifrån de kriterier och kunskapskrav vi har tagit upp på lektionerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: