Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2016-08-23 13:21 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Musik läsåret 16/17
Grundskola 4 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Det är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Lgr11

Innehåll

Ämne:

Musik 4

Skolår:

4

Det här ska du visa att du kan:

Delta i gemensam sång samt känna till och prova på andra vokala uttryck, tex jojk och rap   

Ackompanjera sång med ackorden D, A och/eller A7 samt C och/eller Dmoch G på något ackordsinstrument (t ex keyboard)

Aktivt deltaga i olika musikframföranden

Skapa musik enskilt och i grupp med hjälp av GarageBand och olika instrument

Delta i diskussioner och samtal kring musikupplevelser och musicerande samt känna till hur musik kan påverka människan.

Några musiksymboler, noter

Instrumentkännedom och musikhistoria 

 

Det här står i läroplanen att man ska lära sig:

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få lära dig några enkla ackord och ackompanjemang på keyboard.

Vi kommer också att sjunga, ackompanjera och lyssna till olika typer av musik.

Med hjälp av digitala verktyg samt enkel notation kommer du att få skapa egen musik både enskilt och i grupp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: