Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 4

Skapad 2016-08-23 13:34 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Vi kommer att pröva olika fysiska aktiviteter. Vi vill främja intresset för att röra på sig och skapa positiva upplevelser av idrotten.

 

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska få kunskap och förståelse varför det är viktigt att röra på sig.
Därför kommer de att få prova på olika fysiska aktiviteter. 
Eleverna kommer att planera och praktiskt genomföra delar av en lektion.
Lära sig varför det är viktigt med uppvärmning och hur man förebygger risker vid fysisk aktivitet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer dina förmågor: 
- att genomföra olika aktiviteter/övningar.
- att planera och genomföra en del av en lektion.
- att samspela med andra, och ge positiv feedback.

- att röra sig i takt till musik, och samspela med en danspartner
Vi bedömer dina förmågor fortlöpande under lektionstid. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  A 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna kommer att prova olika sporter och aktiviteter.
De kommer även att få hålla i egna undervisnings tillfällen, ex uppvärmning.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: