Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satsdelar

Skapad 2016-08-23 13:46 i Apalbyskolan Västerås Stad
Du får lära dig mer om satsdelar i svenska meningar samt skillnaderna mellan huvudsats och bisats i meningar.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

För att kunna prata om språket i dina texter behöver du förstå hur språket är uppbyggt. Satslära handlar om hur satser och meningar är uppbyggda och hur de olika delarna samspelar med varandra. Det här arbetet kommer vi att hålla på med under vecka 35-40. På torsdag vecka 40 kommer vi att ha ett prov som också blir den examinerande uppgiften på arbetsområdet. 

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisningen kommer att vara så praktiskt inriktad som möjligt, dvs övningar där du själv ska ta ut satsdelar i meningar och lära dig vilket ord som passar att använda i en viss position i meningen, t ex de eller dem. Vi ska också jämföra svenskan med andra språk, när det är möjligt.

Detta ska du lära dig:

 • Ta ut de vanligaste satsdelarna: subjekt, predikat, direkt objekt, indirekt objekt och adverbial.
 • Vad som kännetecknar en sats.
 • Skillnaden mellan huvudsats och bisats. 
 • Göra någon jämförelse mellan svensk grammatik och andra språks grammatik, t ex svenskan som kan ha rak eller omvänd ordföljd jämfört med engelskan som bara har rak.
 • När man ska använda de (subjektsform) eller dem (objektsform), hans/hennes eller sin (syftar tillbaka på subjektet) och vilket ord som syftar tillbaka på.

 

Tanken är att ni ska arbeta i grupper och tillsammans ska ni bli experter på ett område i satsdelsdjungeln. När ni har läst in er på just ert område ska ni sätta ihop en kort lektion på mellan 5-10 minuter där ni har en genomgång och lär era klasskompisar vad ert område handlar om. Istället för att jag ska ha en massa genomgångar får vi nu en massa lärare (ni) som blir experter på ett speciellt satsdelsområde och ni får lära era klasskompisar allt om detta.

Som bonus kommer du få träna på att framföra en presentation muntligt. Detta gör du tillsammans med din grupp. Se till att alla har tillgång till all information inför redovisningen, så att gruppen inte är utan materialet när det är dags för redovisning.

Jag har parat ihop er och bestämt område. Så här har jag tänkt mig grupperna och områden som ni ska bli experter på:

 

Grupp 1, Sats och mening, huvudsats och bisats:

Samuel, Virginia 

Grupp 2, Ordklass eller satsdel, vad är skillnaden?

Edvin, Linnea och Ida

Grupp 3, Predikat och subjekt

Petter, Elton, Cherilynn 

Grupp 4, Direkt objekt

Nvar, Adam, Tuva 

Grupp 5, Indirekt objekt

Aref, Kevin 

Grupp 6, Adverbial (när, var, hur?)

Fardowsa, Lina, Sandra 

  

Nu när ni vet vem ni ska arbeta med och vilket område är det bara att kasta er ut och leta efter information på nätet och i böcker. Läs igenom allt ni kan hitta och försök förstå. Be gärna om hjälp om det behövs. Sedan funderar ni på hur ni ska kunna förklara detta för era klasskompisar i er redovisning så att de förstår. Skriv ner vad ni vill säga, vilka exempel ni vill ge (hitta gärna på egna) och hur ni ska dela upp er redovisning mellan er. Använd er fantasi och gör en så bra minilektion som möjligt!

Efter era och alla era kompisars genomgångar hoppas jag ni känner att ni kan det här med satsdelar.

Kör hårt och gör satsdelarna roliga att arbeta med!

Tips på ställen där ni kan hitta information om er del. 

Lycka till!

 

 

 

 

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

Formulera dig i tal och skrift. 

Att kunna urskilja olika språkliga strukturer och utveckla ditt språk skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv SvA
Satsdelar

Håller på att lära sig
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Kunna namnge de olika satsdelarna och veta vad de står för
Kan inte namnge de olika satsdelarna
Du visar att du till viss del kan urskilja de olika satsdelarna från varandra.
Du visar på en säkerhet i att urskilja de olika satsdelarna från varandra.
De visar på en stor säkerhet i att urskilja de olika satsdelarna från varandra.
Kunna hitta de olika satsdelarna i meningar
Kan inte hitta/plocka ut de olika satsdelarna i kortare givna meningar.
Du kan till viss del urskilja satsdelarna i kortare givna meningar.
Du Kan för det mesta urskilja satsdelarna i kortare givna meningar.
De visar på stor säkerhet i att urskilja satsdelarna i kortare meningar.
Huvudsats och bisats
Kan inte skilja på huvudsats och bisats.
Kan till viss del skilja mellan huvudsats och bisats.
Kan oftast skilja mellan huvudsats och bisats.
Kan skilja mellan huvudsats och bisats och vet vad som kännetecknar dem.
Urskilja satsdelarna i en längre given text.
Har svårt att ta ut de olika satsdelarna.
Kan till viss del ta ut de olika satsdelarna i texten.
Kan till stor del urskilja och ta ut de olika satsdelarna i texten
Kan med stor säkerhet urskilja och ta ut de olika satsdelarna i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: