Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6

Skapad 2016-08-23 13:55 i Surteskolan Ale
Pedagogisk planering i ämnet bild för eleverna i åk 5-6
Grundskola 6 Svenska Bild

Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Hur jag kan använda mig av bilder, former och andra uttrycksformer för att uttrycka åsikter och för att utveckla min kreativitet är delar av det vi kommer att ta upp. Vi ska bland annat göra sommarminnesbilder i olika hårda och mjuka material, gråvädersbilder, höstbilder med olika tekniker, bildanalyser och lite färglära, och teckningslära men framförallt ska NI få vara med att påverka innehållet efter era intressen och förutsättningar

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Undervisning

Du kommer få lära dig...

* att skapa både berättande bilder och bilder som ger information.
* grunderna för att teckna och måla och tekniker kring detta
* använda både plana och formbara material i bildarbeten.
* om konstbilder från olika kulturer och tider och vilka budskap de förmedlar.
* ord och uttryck för att kunna samtala om, läsa och skriva om bilders utformning och budskap. 

Du kommer få lära dig genom att...
* skapa egna bilder inom olika områden.
* använda dig av och träna på olika måleri- och teckningsmetoder.
* skapa både 2D- och 3D-bilder med hjälp av olika material.
* samtala om bilder och själv skapa bilder som berättar något.

Bedömning

I bild kommer bedömningen att grundas på i vilken omfattning:

- Du kan kommunicera med bilder.
- Du kan använda olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material när du skapar bilder.
- Du kan skapa berättande och informativa bilder.
- Du kan analysera bilder med ord och begrepp som hör till området.

Kunskapskrav för betyg E i årskurs 6

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser

Sv Bl
Bedömningsmatris i Bild åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Skapa bilder och former
Våga framställa bilder och former med hjälp av fantasin
Kunna skapa bilder med hjälp av t. ex oljepastellkritor, blyerts, tempera och färgpennor, samt känna till grundfärgerna och blanda sekundärfärgerna
Kunna skapa en bild eller form med hjälp av lera och papier maché samt göra enkla tryck och collage
Skapa en bild eller form i gips och mosik, samt kunna avbilda ett föremål
Kunna dokumentera med hjälp av digitalkamera (foto och film), samt kunna avbilda sin omvärld och känna till proportioner och perspektiv
Känna till hur man redigerar bild (foto och film) i dator
Beskriva bilder
”En bild säger mer än tusen ord”
Kan berätta om en händelse som du har upplevt med en egen bild
Kan använda andras bilder för att berätta om en självupplevd händelse
Kan muntligt beskriva en egen bild
Kan muntligt beskriva andras bilder
Kan berätta ett händelse förlopp utifrån en serie bilder
Kan framställa en bildserie som berättar ett händelseförlopp
Analysera bilder
Kan uttrycka en åsikt om en bild
Kan delta i en diskussion om en bild
Kan analysera en enkel bild
Ser att en bild innehåller något utöver det föreställande
Kan förstå bildens budskap
Kan se bildens symboliska innehåll utifrån erfarenhet och kunskap
Kulturhistorisk allmänbildning
Känna till något i närmiljön som har kulturhistoriskt värde
Öka sina kunskaper om sin närmiljös kulturarv, t. ex. genom stadsvandring
Känna till några kända konstnärer och deras verk
Känner till olika yrkesgrupper inom konstnärsyrket, t. ex. glaskonstnär, silversmed och keramiker, samt möta konstnärer i närmiljön, t. ex. genom Konstrundan
Känner till någon inriktning eller epok inom konsten
Känna till varför ett konstverk eller byggnad är utformat på ett visst sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: