Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafiken åk 2

Skapad 2016-08-23 13:56 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Sara Truedsson, Anna Lundström och Carolina Bruhn, lärare på Kollaskolan F-5, Kungsbacka. I arbetsområdet skall eleverna skall få kännedom om vanligt förekommande vägmärken och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

I arbetsområdet skall eleverna skall få kännedom om vanligt förekommande vägmärken och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Syfte (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • samtala om olika regler i samhället
 • reflektera över olika faror som finns i trafiken.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lärandemål:

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

 • några vanligt förekommande trafikmärken och vad de varför de ser ut som de gör
 • några olika trafikregler
 • hur man rör sig säkert i trafiken.

Undervisning

Du kommer att få lära dig några regler och faror som finns i trafiken. Du kommer att få deltaga i diskussioner, titta på faktafilmer samt vistas i trafiken i skolans närområde. Du kommer att få träna på några trafikmärken.

Du kommer att få samla ditt arbete i en egen faktabok. Här kommer du att arbeta med tankekartor. 

Du kommer att få presentera din bok för yngre elever på skolan.

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du:

 • känner igen några vanligt förekommande trafikmärken och kan förklara vad de betyder
 • på ett enkelt sätt kan beskriva några olika trafikregler
 • vet hur du rör dig säkert i trafiken.

Kunskapskrav i åk 3 (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till:

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: