Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtyper 2016

Skapad 2016-08-23 14:03 i Älvseredsskolan Falkenberg
Åker, äng, skog, sjö och hav.
Grundskola 3 – 5 NO (år 1-3) Biologi
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar teoretiskt och praktiskt, ute och inne., Det blir mycket film och mycket "rita, skriv och berätta".  Det blir också tillfällen till reflektion och diskussion.

Du kommer att jobba mycket enskilt, men tillsammans. Det betyder att du måste skriva och rita själv, men ni får gärna hjälpa varandra och ni får gärna göra  likadant.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Bedömning - vad och hur

Under terminen kommer du att få två lite större prov. Det första precis före höstlovet och det kommer att handla om växter och djur och deras livsmiljöer i skog och på öppen mark.

Du ska kunna förklara varför de olika naturtyperna finns, just där de finns

Du ska kunna namnge tio växter och tio vilda djur

Du ska kunna ge exempel på näringskedjor

Du ska med egna ord kunna förklara fotosyntesen

Du ska kunna ge exempel på vilken nytta vi har av skog och mark

Du ska kunna berätta om människans påverkan på naturen 

 

Det andra provet kommer i början på december och det handlar om växter och djur och deras livsmiljöer i vatten.

Du ska kunna förklara skillnaden mellan hav, sjö och strömmande vatten

Du ska kunna namnge några växter och djur

Du ska kunna ge exempel på näringskedjor

Du ska kunna ge exempel på vilken nytta vi har av vatten

Du ska kunna berätta om människans påverkan på vattnet

Fortlöpande kommer du att visa vilka kunskaper, insikter och kvaliteter du har, inom området naturtyper i Sverige, genom...

...din förmåga diskutera och samtala om ekologisk hållbarhet

...din förmåga att förklara människors beroende av och påverkan på naturen

...din förmåga att skapa texter om biologiska sammanhang och olika organismers anpassning till olika livsmiljöer 

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Bi   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Bi  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: