Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska konstnärer

Skapad 2016-08-23 14:14 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Bild

I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i några kända svenska konstnärer, deras mest berömda verk, och provar på att skapa bilder med olika tekniker.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du:
- känna till John Bauer, Jenny Nyström, Carl Larsson, Anders Zorn, Carl Milles och Bruno Liljefors och några av deras mest berömda verk.
- kunna använda dig av olika tekniker, vektyg och material i ditt bildskapande
- göra ett fördjupningsarbete kring en egenvald svensk konstnär

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att på lektioner möta konstnärerna och några av deras mest berömda verk.

I samband med genomgången av varje konstnär kommer vi prova på att skapa bilder inspirerade av dem eller med tekniker de gjort sig kända för.

I slutet av arbetsområdet kommer du att få fördjupa dig i en egenvald konstnär. I fördjupningen ingår att beskriva konstnärens liv och mest berömda verk samt att redovisa inför klassen.


Vi kommer att bedöma...

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- bidra till och utveckla idéer kring arbetsprocessen, 
- använda dig av olika tekniker
- resonera kring uttryck, innehåll och funktion i konstnärernas bilder.

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild 4-6

Lägre
>
>
Högre
Tekniker
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera handlingsalternativ
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera din arbetsprocess
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfaren¬heter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: