👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, samtala och skriva "Resan som började med ett slut" ht17

Skapad 2016-08-23 14:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under vecka 34 t.o.m. 39 kommer du att läsa boken "Resan som började med ett slut", men även samtala i grupp och skriva om innehållet.

Innehåll

Syfte

* Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften (i detta fall en bokrecension och boksamtal).

* Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier (i detta fall bokrecension).

* I undervisningen ska elever få möta skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Genomförande

Du läser din bok enligt betingen nedan samt förbereder den roll utifrån Diskussionshäftet du har blivit tilldelad inför de boksamtal som avslutar varje läsbeting.

Läsbeting:

Till fredag 1/9: t.o.m. s.47

Till fredag 8/9: t.o.m. s. 103

Till fredag 15/9: t.o.m. s. 159

Till fredag 22/9: t.o.m. s. 222

 

Bedömning

Du läser boken och planerar ditt läsande. Bedömning sker vid de tillfällen boksamtalen genomförs. Måndag/onsdag vecka 39 arbetar du med att göra en tankekarta kring din recension (instruktion om recensionsskrivande finns i svenskamappen på SharePoint). Torsdag samma vecka visar du din kunskap genom att skriva en avslutande recension om bokens innehåll.

* Du samtalar om bokens innehåll.

* Du skriver en avslutande recension så att innehållet tydligt framgår och följer skriftspråkets normer (d v s skrivregler).

Uppgifter

  • Inlämning recension

Matriser

Sv
Läsa, samtala och skriva "Resan som började med ett slut"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Visar ingen förståelse av innehållet.
Visar att du läst text och förstått innehållet. Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Drar slutsatser som har stöd i texten. Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Drar slutsatser som har gott stöd i text. Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Skriva
Din tankegång framgår inte.
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och återge dina åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och återge dina åsikter.
Drar slutsatser som har gott stöd i text. Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.