Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 ht16 - presentation av familj och släkt

Skapad 2016-08-23 14:27 i Söderskolan Falkenberg
Tapas 2 Kap 1, 2
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Du tränar förmågan att berätta genom att använda ord om familj och släkt. Du kommer även öva på att ställa frågor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du tränar förmågan att berätta genom att använda ord om familj och släkt. Du ska berätta om dig själv och om andra personer. Du kommer även öva på att ställa frågor.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du muntligt kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar som används när du berättar om dig själv och om din familj och släkt. Jag bedömer också om du kan ställa frågor om familj och släkt.


Detta bedömer jag:

 • när du muntligt och skriftligt arbetar med texter och dialoger
 • vid de särskilda tillfällen när du berättar om din familj och släkt
 • i läxförhör som du har varje vecka
 • i en avslutande muntlig uppgift som presenteras inför klassen

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer läsa texter, översätta och förstå dem. Vi kommer träna tillsammans på att återberätta texterna om olika personer. Du kommer ha glosor och text i läxa för att befästa ord. Du övar på att berätta om dig själv och din familj och släkt muntligt och skriftligt. Du får tillfälle att göra egna dialoger för att öva. 

Du ska träna på att använda verben ser, tener, vivir, llamarse i olika personer.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: