Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter

Skapad 2016-08-23 14:27 i Fajansskolan Falkenberg
Om barns rättigheter
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk

Du ska få lära dig om barns rättigheter, och vad de innebär för dig. Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett hur man ser ut, om man är flicka eller pojke, vilken familj man kommer ifrån, eller vilken religion man har. Vi utgår ifrån några filmer, och diskuterar utifrån dem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna din förmåga att reflektera, alltså fundera över vad Alla barns rättigheter betyder för dig. Andra barns rättigheter kan ju t.ex bli skyldighet för dig.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna ge exempel på några mänskliga rättigheter och vad de kan betyda för dig i skolan och hemma.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på filmerna i UR's serie Rättens riddare, och diskutera utifrån dem. Vi jobbar med värderingsfrågor. Vi funderar tillsammans på vad Alla barns rättigheter kan betyda för oss själva.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: