👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2016-08-23 14:32 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia

I ett samhälle som snabbt förändras och har ett stort informationsflöde är det viktigt att kunna söka information men också kritiskt granska informationen man finner. All information man finner är inte lämplig som källa. 

Källkritik handlar om att skapa ett kritiskt tänkande, att kunna granska och värdera källor som exempelvis böcker, fotografier, tidningsartiklar, arkeologiska fynd och det du läser på nätet för att kunna skapa en uppfattning om hur sanna (trovärdiga) och viktiga (relevanta) de är. Vissa källor är mer lämpliga än andra. Du kommer att lära dig varför kritiskt tänkande är viktigt samt hur du själv kan granska och värdera olika källor. 

 

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
Källkritik

F
E
C
A
Källor och Källkritik
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
.Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet
Källkritiska begrepp
Kan använda sig av källkritiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.