Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen SO åk 2-3

Skapad 2016-08-23 14:40 i Årstadskolan Falkenberg
Vi kommer jobba med världskartan.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)

Vi kommer under hösten arbeta med världskartan. VI kommer även titta närmare på hur det är att leva i olika länder.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla dina kunskaper kring världen vi lever i och livsmiljöer i olika delar av världen, samt din förmåga att använda kartor för att analysera omvärlden.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • lära dig om de olika världsdelarna
 • lära dig om världshaven
 • öva på att använda kartor för att undersöka världen
 • lära dig hur det är att leva i olika länder och världsdelar
 • välja ett land att forska om och ett djur som finns i det landet

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Arbetssätt/Förmågor

Under arbetet kommer du att få:

 • undersöka kartor över världen
 • ta del av information genom att lyssna och läsa
 • samtala i stor och liten grupp
 • titta på filmklipp och bilder
 • skriva en faktatext om ett land och ett djur

 

Du kommer ges möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att analysera omvärlden med hjälp av kartor
 • din förmåga att samtala och diskutera
 • din förmåga att reflektera kring och jämföra livsvillkor för människor i olika delar av världen
 • din förmåga att skriva faktatexter

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du:

 • deltar i diskussioner och övningar
 • kan använda en karta för att placera ut världsdelar och världshav
 • kan skriva en enkel faktatext

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: