Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider - NO/TE F-3

Skapad 2016-08-23 14:50 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Genom att följa ett träds utveckling lär vi oss om månader, årstider, djur och naturens växlingar.
Grundskola F – 1 Teknik NO (år 1-3)
Under sju veckor kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar genom praktiskt och teoretiskt arbete.

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att kunna berätta om hur naturen ändras under olika årstider och kunna göra enkla fältstudier i och om naturen.


Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera kring årstidsväxlingar och dess påverkan på djur och natur. 


Så här ska vi arbeta

Vi kommer att
- observera i naturen
- rita och måla bilder som beskriver naturen
- skriva texter om årstider gemensamt
- samtala om årstider, natur och djur
- titta på film om årstider, natur och djur
- tillverka eget papper

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom 
- att samtala och reflektera
- att måla bilder
- skriva texter gemensamt
- sjunga sånger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
NO - Klassens träd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Månaderna
Jag vet vilken månad jag fyller år i.
Jag kan månadernas namn och ordning.
Årstider
Jag kan namnge de fyra årstiderna.
Jag känner till några kännetecken för varje årstid.
Jag kan reflektera kring årstidernas växlingar, dess likheter och skillnader.
Djur
Jag känner till några djur som lever i Sverige.
Jag känner till hur några djur anpassar sig till årstidernas växlingar.
Natur
Jag kan se att naturen förändras under året.
Jag kan beskriva några förändringar.
Jag kan beskriva förändringar och reflektera kring varför dessa sker.
Dokumentation
Jag kan i samtal berätta vad jag sett i naturen.
Jag dokumenterar enkelt i bild och text vad jag observerar i naturen.
Jag dokumenterar i text och bild vad jag sett i naturen och kan utifrån dokumentationen reflektera kring denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: