Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2016-08-23 15:05 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Bild

Eleven kommer att få skapa bilder med hjälp av olika tekniker Vi kommer att arbeta med att analysera olika typer av bilder

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Utveckla din förmåga att:
 • - kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • - analysera och beskriva olika typer av bilder som tex reklam, konst, nyhets och historiska bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- analysera olika typer av bilder
- skapa bilder med hjälp av olika metoder

Jag bedömer dina förmågor genom att:
- se hur du använder dig av olika metoder
- lyssna till hur du analyserar

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisning och arbetsformer

 • Analysera olika typer av bilder.
 • Kunna diskutera, samtal och lyssna, ge feedback till andra.
 • Utveckla och använda ord och begrepp inom området.
 • Skapa genom egna bilder

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: