Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och de olika tidsåldrarna åk 3

Skapad 2016-08-23 15:07 i Västerholm Grundskolor
I detta arbetsområde ska vi arbeta med livet och människans uppkomst och utveckling. Vi arbetar med istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Teknik Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att skapa kunskap om och förståelse för människans uppkomst och utveckling genom forntiden. Vi jämför och reflekterar.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa texter, se film, plocka ut nyckelord, skriva texter, bygga och skapa. Vi kommer att diskutera och samtala kring jämförelser.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Kunskapskrav

Matriser

NO Sv Tk SO SvA
Forntiden åk 3

Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans uppkomst
Jag känner till människans uppkomst och utveckling.
Jag känner till hur länge människan har funnits.
Istiden
Jag känner till vad istiden är.
Jag kan berätta några fakta om istiden.
Jag kan känna igen några spår från den senaste istiden.
Stenåldern
Jag känner till vad stenåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under stenåldern.
Jag kan känna igen några spår från stenåldern.
Bronsåldern
Jag känner till vad bronsåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under bronsåldern.
Jag kan känna igen några spår från bronsåldern.
Järnåldern
Jag känner till vad järnåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under järnåldern.
Jag kan känna igen några spår från järnåldern.
Jämförelse och reflektion
Jag kan se några likheter och skillnader mellan hur människor levde under de olika tidsåldrarna. (tex. bostad, kläder, mat).
Jag kan reflektera kring hur de olika levnadsvillkoren påverkade människorna.
Jag kan jämföra människors liv under forntiden med hur vi lever idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: