Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och vind

Skapad 2016-08-23 15:13 i Blåsboskolan Västerås Stad
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".
Grundskola 4 – 6 Fysik

Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Förståelse för hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
- Betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.

- Beskriva skillnader och likheter i de olika årstiderna.

 

- Förstå vad växthuseffekt är och vad den innebär.
- Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
- Kunna beskriva och förklara några olika väder.
- Kunna resonera och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dig utifrån
- hur aktiv du är på lektionerna.
- hur du kan göra olika jämförelser t ex skillnader och likheter på olika årstider.
- din förmåga att beskriva och förklara hur olika väder bildas.
- din förmåga att kunna mäta väder och skriva upp vilken temperatur det är.
- din förmåga att resonera och dra slutsatser.

Undervisning och arbetsformer


Vi kommer att göra stapeldiagram med temperatur och vädersymboler.
Vi kommer ha diskussioner om växthuseffekten, olika årstider, väder och väderfenomen.
Vi kommer att dokumentera  vattnets kretslopp, väder och väderfenomen genom text och bild.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: