Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Ljud och ljus + Sinnena år 8 Ht 2016

Skapad 2016-08-23 15:28 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Fysik Biologi

Dags att lära sig saker kring ljud och ljus. Då passar det bra att vi pratar sinnen samtidigt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik/biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som ror energi, teknik, miljö och samhälle.

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik/biologi.

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att använda fysikens/biologins begrepp, modeller och teorier for att beskriva och förklara fysikaliska/biologiska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

Fysik

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Biologi

  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

  • Förstå vad ljud/ljus är och hur det uppkommer

  • Förstå hur forskningen kring ljud/ljus har påverkat oss människor

  • Förstå och kunna förklara hur vi hör och hur vi ser genom att koppla det till våra sinnesorgan

  • Kunna laborera inom områdena ljud och ljus samt våra sinnen

Arbetssätt

Genomförande

Inläsning (Arbetsgång)

Laborationer

Filmer

Genomgångar

 

Redovisning

Läxförhör

Laborationer

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

Hur väl du resonerar och förklarar kring ljud och ljus

Hur väl du beskriver hur ljud och ljus påverkat människors levnadsvillkor

Hur väl du laborerar

Hur väl du redovisar dina laborationer genom laborationsrapporter

Matriser

Fy Bi
Pedagogisk planering – Ljud och ljus år 8 Vt 2016

Matris Ljud och Ljus

Konkretisering av kunskapskravet
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Fysik
Eleven har […] kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att [...] dessa med [...] användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Elevens kunskaper inom området ljud och ljus
grundläggande ge exempel och beskriva viss
goda förklara och visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom och något generellt drag god
Fysik
Eleven kan föra [...] underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på [...] fysikaliska samband.
Elevens förmåga att resonera
enkla enkla
utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
Fysik
Eleven kan …. några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beskrivning och förklaring om vetenskapliga upptäckters betydelse för människans levnadsvillkor
ge exempel på och beskriva
förklara och visa på samband mellan
förklara och generalisera kring
Fysik/Biologi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även …. enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och .... sätt.
Genomförandet av laborationer
bidra till att formulera i huvudsak fungerande
formulera efter någon bearbetning ändamålsenligt
formulera ändamålsenligt och effektivt
Fysik/Biologi
Dessutom gör eleven …. dokumentationer av undersök­ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Redovisning av laborationer
enkla
utvecklade
välutvecklade
Biologi
Eleven har .... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ... användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva viss
goda förklara och visa på samband relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom med generaella drag god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: